Blev elräkningen lite högre än du önskade under det senaste kvartalet, även om den är väsentligt lägre än innan?...