Ett forskningsprojekt har visat att trähus i Sverige kan ha ett mycket effektivt skydd mot mögel och andra typer...