Fukt

Hustyper: 30-talshus

30-talet inleddes med depression och avslutades med världskrig. På husbyggarfronten bröt funktionalismen igenom på allvar i Sverige, med fyrkantiga hus utan...
Fukt

Hustyper: 80-talshuset

I början av 80-talet var det fortfarande oljekris och Kalla Kriget pågick för fullt. Men Kalla Kriget tar slut;...
Fukt

Hustyper – 50-talhus

På 50-talet byggde man väl. Funktionalismen hade forskat fram normer för hur man skulle utforma huset på ett funktionellt...
Fukt

Hustyper: 90-talshus

Finanskrisen i början av 90-talet resulterade i att husen blev både få, små och energisnåla. Här går vi igenom...
Fukt

Hustyper: sekelskifteshus

Sekelskifteshus är mycket populära med sin snickarglädje och gedigna stomme. Vi går igenom tidstypiska fenomen, vilka renoveringar som kan...