Allt fler luft-luftvärmepumpar använder sig av köldmediet R32. Man kan säga att det är den stora trenden bland luftvärmepumparna just nu. Vi förklarar varför det är så och varför det kan vara idé att välja en luftvärmepump med köldmedium R32.

Ordförklaringar

GWP-värde: GWP står för Global Warming Potential och är ett värde för hur mycket ett köldmedium påverkar växthuseffekten om det skulle läcka. Siffran står för hur stor påverkan ett köldmedium har i förhållande till samma mängd koldioxid.
De aktuella köldmedierna har följande GWP-värden:

R32 580
R410a 1725

Källa: Naturvårdsverket

Observera att siffror för GWP-värde kan variera något. Dels gör man allt bättre mätningar och dels finns det också möjlighet att mäta påverkan på atmosfären på olika lång sikt.

F-gas: Är ett samlingsnamn på flourerande växthusgaser; gaser som innehåller flour och som vid läckage har en negativ påverkan på växthuseffekten. Dessa används ofta som köldmedier och denna användning regleras av f-gasförordningen.

HFC: köldmedier som består av föreningar av väte, flour och kol. Vid läckage påverkar de inte ozonskiktet, men den globala uppvärmningen.

Köldmedium: Ett köldmedium är ett ämne som kan transportera värme och kyla. I värmepumpsprocessen ska det växla mellan gas och vätska vid särskilda temperatur- och tryckförhållanden. De används exempelvis i värmepumpar, kylar, frysar och luftkonditionering.

ODP-värde:  Ozone Depletion Potential – ett ämnes potentiella påverkan på ozonskiktet vid läckage.

R32: ett vanligt köldmedium. Kallas också diflourmetan och tillhör typen HFC. Den kemiska beteckningen är CH2F2.

R410a: ett vanligt köldmedium. En speciell blandning av R32 och R125

Ett miljövänligare alternativ

R32 är egentligen inte ett nytt köldmedium, men det har varit ovanligt i luft-luftvärmepumpar. R32 är ett miljövänligare alternativ och dess potentiella påverkan på miljön (GWP-värde) är ungefär en femtedel mot det tidigare så populära R410a, i och med att man dessutom inte måste använda lika mycket. Vill du ha den miljövänligaste luftvärmepumpen just nu ska du alltså välja en med R32.

Köldmediet R32:s GWP-värde motsvarar 32 % av det för tidigare populära R410a. Det behövs dessutom mindre köldmedium – endast 69 % jämfört med R410a. Sammanlagt får en luftvärmepump med R32 en potentiell miljöpåverkan som motsvarar 22 % mot en luftvärmepump med R410a.

Varför börjar man använda R32?

Anledningen till att det dyker upp allt fler luft-luftvärmepumpar med R32 är att EU har ställt nya tuffare krav på luft-luftvärmepumpar och luftkonditionering. Under en period ska köldmediernas potentiella påverkan på miljön minska successivt, och vissa köldmedier kommer förbjudas helt.

Tidigare fanns krav på årliga kontroller för anläggningar med en viss mängd köldmedium. Nu kommer man istället att kombinera köldmediets vikt och dess GWP-värde för att på så vis se till hur stor den potentiella miljöpåverkan är, när man avgör vilka produkter som får säljas och vilka produkter som kräver årliga kontroller.

Att det dyker upp luftvärmepumpar med R32 är ett bevis på att EU:s lagstiftning inom området får önskad effekt – nämligen att tillverkarna gör allt miljövänligare produkter. Tillverkarna vet att de snart måste ha andra luftvärmepumpar, för att kunna sälja i Europa och vissa, som Daikin, går i framkant och erbjuder redan nu framtidssäkrade produkter.

Ozonpåverkande köldmedier sedan länge förbjudna

Tidigare användes så kallade freoner, som bryter ned ozon vid läckage. Sedan många år tillbaka är dessa köldmedier förbjudna och dagens köldmedier har ingen påverkan på ozonskiktet.

Freon var ursprungligen ett handelsnamn på köldmedium, som användes av tillverkaren DuPonts och kommer av engelskans freeze. Från början användes ordet för föreningar av typerna CFC, HCFC och HFC. Dessa typer är alla olika typer av kolväten, som även innehåller ämnen såsom flour, kol och/eller brom.

I princip är typerna CFC och HCFC helt förbjudna i och med att det klor som finns i dessa kombinationer bryter ner ozonskiktet. Till skillnad från dessa kombinationer har HFC-kombinationerna 0 i ODP-värde. Ordet freon kan faktiskt även användas för typen HFC, men oftast undviks det eftersom ordet är så starkt förknippat med de ozonbedbrytande ämnena. Istället används ofta ordet f-gas.

Vill du köpa en luftvärmepump med R32 som köldmedium?

Till våra luft-luftvärmepumpar med köldmedium R32.

Så blir du mer miljövänlig med din luftvärmepump

Den miljöpåverkan vi talar om här, är endast en potentiell miljöpåverkan, om köldmediet skulle läcka. Genom att se till att köldmediet inte läcker, skyddar du miljön oavsett köldmedium.

Skydda miljön genom att se till att:

  • Luftvärmepumpen installeras av en certifierad kyltekniker.
  • Ingrepp i luftvärmepumpens köldmediekrets endast utförs av certifierad kyltekniker.
  • Lämna in din gamla luftvärmepump på återvinningscentralen (Läs mer om detta!).
https://www.polarpumpen.se/blogg/wp-content/uploads/2016/07/koldmedium-r32.jpghttps://www.polarpumpen.se/blogg/wp-content/uploads/2016/07/koldmedium-r32-300x300.jpgAnnaKonsumentVärmepumparF-gas,GWP-värde,köldmedium,ODP-värde,r32,R410a
Allt fler luft-luftvärmepumpar använder sig av köldmediet R32. Man kan säga att det är den stora trenden bland luftvärmepumparna just nu. Vi förklarar varför det är så och varför det kan vara idé att välja en luftvärmepump med köldmedium R32. Ordförklaringar GWP-värde: GWP står för Global Warming Potential och är ett...