Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är kapacitet?

Kapacitet innebär hur mycket din solcellsanläggning kan producera. Man brukar även ange hur många watt varje solpanel kan producera. Det går 1000 Watt på en kilowatt och därför brukar anläggningens kapacitet anges i kilowatt medan den enskilda panelens kapacitet anges i watt.

De flesta solcellsanläggningar på vanliga villor ligger på 5-10 kW, och täcker en yta på ca 30-60 m².

Vilken kapacitet som behövs beror på en rad olika omständigheter. Oftast är det flera faktorer som begränsar anläggningens storlek och kapacitet:

Tillgänglig takyta: Vilken takyta man har att installera solceller på kan begränsa anläggningens storlek. Välj monokristallina solcellspaneler för att få en högre kapacitet på en mindre yta.

Hushållets elanvändning: Vanligtvis är det inte lönsamt att producera mer el än vad hushållet använder på ett år. Du kan producera ett överskott under vissa perioder, för att köpa tillbaka under perioder när solcellerna producerar mindre eller ingenting, men under ett år brukar det löna sig om du inte producerar mer än vad hushållet faktiskt förbrukar. Exakt vad som gäller, beror på ditt elbolag.

Husets huvudsäkring: Vilken huvudsäkring huset har påverkar också vilken storlek på anläggning (egentligen växelriktare) man kan installera. Detta utgör framför allt en begränsning vid större solcellsanläggningar. Kontakta ditt elnätsbolag om du vill säkra upp till en större huvudsäkring.

Kontakta gärna våra rådgivare för att diskutera vilken kapacitet på solcellsanläggning som passar ditt hus. Du når dem på 0770-777600.

Tillbaka till Solcellslexikonet