Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är optimerare?

Optimerare optimerar solpanelernas elproduktion. Solpaneler kopplas samman i strängar och de olika solpanelerna som befinner sig i samma sträng påverkar varandra. Om en solpanel hamnar i skugga, kan det minska elproduktionen även i resten av strängen. Det är den svagaste länken som bestämmer hur mycket el solcellerna i strängen kan producera.

Bypassdioder kan leda strömmen förbi de delar av solcellspanelerna som skuggas eller täcks av exempelvis snö. Men bypassdioder reagerar bara vid mycket stora skillnader mellan panelerna.

Optimerar monteras på varje solcellspanel och gör så att de påverkas mindre av varandra. Optimerarna optimerar alltså solpanelernas elproduktion och du kan få en högre lönsamhet från din solcellsanläggning.

Till Polarpumpens optimerare