Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är verkningsgrad?

Verkningsgraden för solceller, eller konverteringsgraden, innebär hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Generellt kan solcellerna omvandla 10-22 % av solens strålning till el.

Om du väljer monokristallina solceller, får du något högre verkningsgrad, än om du väljer polykristallina.

Har du bara en mindre yta att använda till solceller, kan det vara idé att titta lite extra på verkningsgraden.

Tillbaka till Solcellslexikonet