Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer
Krypgrund

Fukt i Krypgrund

Krypgrunden är en utsatt del av huset när det kommer till fukt och mögel. Med smart teknik kan du enkelt skydda huset och hålla fukten borta. Välj en avfuktare med låg energiförbrukning och lång livslängd för ett långsiktigt fuktskydd av krypgrunden.

Inga synliga skador ännu

En krypgrund blir lätt fuktig och skapar förutsättningar för mögel att växa. Därför bör du installera en avfuktare i förebyggande syfte.

Produkterna som vi rekommenderar (till höger):
 • Passar grunder som ännu inte drabbats av synliga fukt eller mögelskador, höga radonhalter eller dålig lukt
 • För både krypgrund och torpargrund
 • Termisk avfuktning i förebyggande syfte är en billig försäkring mot framtida skador
 • Välj till marktäckning för att förhindra stigande markfukt och radon att komma in i krypgrunden
Inga synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVK 120m²

För krypgrund med en eller två delar. Avfuktar upp till 120 m²...

10% rabatt med Villaägarna

10479 kr

I lager

Inga synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVK 140m²

För krypgrund med en eller två delar. Avfuktar upp till 140 m²

...

10% rabatt med Villaägarna

11409 kr

I lager

Inga synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVK 210m²

För stor krypgrund med upp till tre delar. Avfuktar upp till 210 m²...

10% rabatt med Villaägarna

0 kr

I lager

Inga synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVK 70m²

För krypgrund upp till 70m² ...

10% rabatt med Villaägarna

0 kr

I lager

Inga synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVK 80m²

För krypgrund med en eller två delar. Avfuktar upp till 80 m²...

10% rabatt med Villaägarna

0 kr

I lager


Synliga skador, radon, lukt eller andra emissoner

För krypgrunder som utsätts för stora mängder fukt eller gaser som radon är en avfuktare i kombination med kontrollerad ventilation ett starkt skydd mot framtida problem. Finns det en luktsmitta behöver du en avfuktare i kombination med smart undertrycksventilation för att undvika dålig lukt i bostadsytan.

Produkterna vi rekommenderar:
 • Avfuktar krypgrunder som utsätts för extremt mycket fukt
 • Passar krypgrunder som drabbats av dålig lukt, radon eller jordbakterier
 • Förbättrar boendemiljön
 • Komplettera med armerad marktäckning för ett heltäckande skydd av krypgrunden
Synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVPX 70m²

Avfuktar krypgrund med yta upp till 70m² eller del i krypgrund....

10% rabatt med Villaägarna

18871 kr

I lager

Synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Krypgrund TVPX 150m²

Skyddar krypgrunden mot fukt, mögel, radon och dålig lukt...

10% rabatt med Villaägarna

24717 kr

I lager


Tillbehör

Skydda krypgrunden mot stigande markfukt med en tät marktäckning för ett heltäckande skydd mot fukt och mögel i krypgrunden

Produkterna vi rekommenderar:
 • Skyddar huset mot fukt, radon, mögel, jordbakterier och sumpgaser
 • Enkel att montera
 • Lång livslängd
Armerad marktäckning

Armerad marktäckning

Armerad Marktäckning inklusive monteringsmaterial...

4840 kr

I lager

Armerad marktäckning 120m²

Armerad marktäckning 120m²

Marktäckning som förhindrar markfukt att stiga upp i krypgrunden...

9680 kr

I lager

Armerad marktäckning 180m²

Armerad marktäckning 180m²

Marktäckning som förhindrar markfukt att stiga upp i krypgrunden...

14520 kr

I lager

Armerad marktäckning 240m²

Armerad marktäckning 240m²

Marktäckning som förhindrar markfukt att stiga upp i krypgrunden...

19360 kr

I lager

Krypgrunden är en utsatt del av huset när det kommer till fukt och mögel. Med smart teknik kan du enkelt skydda huset och hålla fukten borta. Välj en avfuktare med låg energiförbrukning och lång livslängd för ett långsiktigt fuktskydd av krypgrunden.

Fukt i krypgrund

Krypgrunden är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att krypgrunder och torpargrunder drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem.

Är fukt i krypgrunden ett problem?

En av fem svenska krypgrunder har så pass allvarliga fuktskador att inomhusmiljön påverkas negativt. Att bo i ett fuktskadat hus ökar risken att drabbas av luftvägsproblem med 30 - 50 % och påverkar hälsan negativt.

Hur vet man om krypgrunden är fuktig eller inte?

Avvikande lukt i huset är en indikation på en fuktskada i krypgrunden. Det kan vara svårt att upptäcka lukt själv eftersom luktsinnet snabbt vänjer sig vid en viss miljö. Ett enkelt sätt att kontrollera fukt i krypgrunden är med hjälp av en fuktkvotsmätare. Visar mätaren en fuktkvot över 17 % är det för mycket fukt i krypgrunden och en avfuktare bör installeras snarast.

En avfuktade för krypgrunden skyddar huset

Att förebygga fukt i krypgrunden är alltid billigare än att åtgärda fukt- och mögelskador. Om krypgrunden blivit fuktskadad en gång måste åtgärder vidtas för att fukt- eller mögelskadan inte skall komma tillbaka. Krypgrunden är enkel att skydda och en fuktsäker krypgrund kan förlänga hela husets livslängd. Det bästa och enklaste sättet att skydda huset är att installera en avfuktare. Ett effektivt avfuktningssystem håller krypgrunden torr och skyddar krypgrunden mot framtida mögelangrepp och fuktskador. Om du redan upptäckt mögel eller fukt i krypgrunden bör en avfuktare installeras efter utförd sanering. Saneringen tar bort möglet och avfuktaren ser till att det inte kommer tillbaka.

Inte bara fukt i krypgrunden

Fukt i krypgrunden är ett vanligt problem men även radon, sumpgaser och jordbakterier är vanligt förekommande otrevligheter i krypgrundens grundbotten som kan påverka inomhusmiljön negativt. Genom att täcka grundbotten med en tät marktäckning hindras fukt och skadliga gaser från att sugas upp i krypgrunden och föras vidare med luften in i bostaden.