Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer
Vind

Fukt på Vind

Fuktskador och mögelskador på vinden drabbar många svenska villor. Ta kontroll över klimatet på vinden och undvik framtida problem med hjälp av en avfuktare. Välj en avfuktare med låg energiförbrukning och lång livslängd.

Inga synliga skador ännu

Ta kontroll över klimatet på vinden och förebygg fukt- och mögelskador med en avfuktare som använder smart ventilation. Vi rekommenderar ett avfuktningssystem för vindar som ännu inte har några synliga fukt- eller mögelskador.

Produkterna som vi rekommenderar:
 • Förhindrar framtida mögelskador genom smart ventilation.
 • Ventilerar bara vid behov - fukten ventileras endast ut, aldrig in.
 • Är energisnåla och har ett behovsstyrt avfuktningssystem.
 • Har ljuddämpare för ett tystgående system.
Inga synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Vind TVU 120m²

Smart ventilation förhindrar fukt- och mögelskador på vinden...

10% rabatt med Villaägarna

9595 kr

I lager


Synliga fukt- och mögelskador eller dålig lukt

Har du problem med fukt eller mögel på vinden? Mögel är ett symptom på att vinden utsätts för mycket fukt. För att möglet inte skall komma tillbaka efter en mögelsanering behöver du skydda vinden med en smart avfuktare. Styrd ventilation i kombination med värme håller vinden torr och förhindrar att mögel börjar växa.

Produkterna vi rekommenderar:
 • Förhindrar framtida mögelskador genom smart ventilation.
 • Ventilerar bara vid behov - fukten ventileras endast ut, aldrig in
 • Avfuktar med hjälp av värme vid behov.
 • Energisnålt och behovsstyrt avfuktningssystem.
 • Ljuddämpare för ett tystgående system.
Synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Vind TVUcX 170m²

Skyddar större vindar mot fukt, mögel och lukt...

10% rabatt med Villaägarna

19484 kr

I lager

Synliga skador
Panasonic Aquarea All-in-one 12 kW

Avfuktning Vind TVUc 120m²

Smart ventilation med värme skyddar de mest utsatta vindarna...

10% rabatt med Villaägarna

15719 kr

I lager


Tillbehör

Vissa vindar är konstruerade på ett sätt att avfuktaren inte täcker hela vindens yta. Komplettera dessa vindar med en extra fläkt för ett fullständigt fuktskydd på vinden.

Produkterna vi rekommenderar:
 • Passar för hus med fler än två gavlar.
 • Används för avfuktning av vind på vinkelhus
Fläkt Vind - Extra

Fläkt Vind - Extra

För ett komplett fuktskydd på vinden...

3765 kr

I lager

Fuktskador och mögelskador på vinden drabbar många svenska villor. Ta kontroll över klimatet på vinden och undvik framtida problem med hjälp av en avfuktare. Välj en avfuktare med låg energiförbrukning och lång livslängd.

Fukt på Vind

Vinden är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att vinden drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem i många svenska hus.

Hur vanligt är fuktskador på vinden?

Vinden är en del av huset där fuktskador och mögelangrepp är vanliga problem. Extrema temperaturskillnader, fuktvandring och felaktig ventilation är några orsaker till att det bildas för mycket fukt på vinden med mögelangrepp som påföljd. Ca var fjärde småhus i Sverige har så allvarliga skador på vinden att det kan påverka inomhusmiljön negativt. Antalet skadade vindar ökar. Fuktproblemen tros bero på att ökad isolering gjort klimatet på vindarna kallare med ökad kondens mot insidan av taket som konsekvens. Därför är det viktigt att ta kontroll över klimatet på vinden.

Hur upptäcker man fuktskador på vinden?

Ett mögelangrepp eller en fuktskada på vinden kan vara svår att upptäcka från bostaden. Dålig lukt är som regel en indikation på en mögelskada men lukt transporteras oftast uppåt med luftströmmarna. Det gör att elak lukt från vinden inte alltid kommer ner i boendeytan. För att upptäcka fukt och mögel på vinden behöver man därför själv gå upp och kontrollera. Skador börjar oftast vid takfoten samt vid husets nordöstra sida.

Behöver man en avfuktare på vinden?

Att installera en avfuktare på vinden är som regel en god idé även om vinden ännu inte uppvisat några symptom på skador. Är vinden redan fuktskadad eller drabbad av mögelangrepp behöver man inte alltid byta ut taket som många tror. Många gånger räcker det att sanera och sedan installera en avfuktare som förhindrar att problemet kommer tillbaka, vilket är en mycket billigare åtgärd. Välj en miljövänlig avfuktare som övervakar klimatet på vinden och styr ventilationen. Smart ventilation stänger ute fukt och håller nere luftfuktigheten på vinden.

Vindens skick avgör vilket skydd du behöver

Fuktkänsliga vindar som en gång drabbats av fukt- eller mögelskador tjänar på ett smart ventilationssystem som kombineras med en avfuktare som tillför värme, s.k termisk avfuktning. Termisk avfuktning är ett energisnålt sätt att hålla vinden tillräckligt varm för att undvika att kondens bildas. Ett exempel på en sådan avfuktare är TrygghetsVakten Vind Classic. Systemet avfuktar endast vinden vid behov vilket gör avfuktaren både kostnadseffektiv och miljövänlig. Oavsett vilket skydd du behöver på din vind har vi avfuktare utvecklade för ett minimalt krav på underhåll. Medföljande ljuddämpare gör systemet tystgående.