Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Reklamera

INNAN du fyller i reklamationsformuläret

Alla produkter kan ha olika fabrikationsfel, så även luftvärmepumpar. Om du tycker att något är fel med din värmepump finns det några enkla kontroller du kan genomföra själv först innan service tillkallas.

 • De flesta reklamationer härleds till "fel" som enkelt kan åtgärdas av användaren.

 • Glöm, t.ex., inte att använda stödvärme under de kallare dagarna och att ha tillräckligt varmt inomhus för att starta värmepumpen.

 • 1. Värmepumpens utedel

  Börja alltid med att kontrollera så att din utedel är fri från is och snö och inte skadad på något sätt. Det är normalt att det bildas ett tunt lager med frost på den under drift, men vid hög luftfuktighet och mycket nederbörd så kan utedelen få på sig för mycket, och då ska man avlägsna detta.

  För att ta bort is från luftvärmepumpen så bör man använda varmt vatten. Lossa locket på utedelen, det sitter 2 skruvar på varje sida. Sedan häller man varm vatten på utedelens tunna lameller tills all is avlägsnats.

  Använd INTE vassa eller hårda föremål eller varmluftspistol, dessa skador täcks inte av garanti.

  Tänk på att ansvaret ligger på dig som ägare att kontrollera utedelen regelbundet.

  2. Värmepumpens innedel

  Kontrollera att dammfilter är rengjorda och att fjärrkontrollen har batterier. Håll för lampan på fjärrkontrollen och kontrollera så att den står på värmeläget och 20-22°C samt att inte timerfunktionen är inställd.

  3. Strömförsörjning

  Har värmepumpen ström som den ska? Kontrollera säkringar och att värmepumpen är ansluten till jordad kontakt. Låt strömmen vara urkopplad under 10 minuter för att nollställa värmepumpen innan du startar den.

  4. Inomhustemperatur

  Många värmepumpar har inbyggda skydd för att inte starta vid för låg inomhustemperatur, se till att temperaturen är minst 16°C när du startar din värmepump.

  5. Utomhustemperatur

  Vissa modeller har inbyggda skydd för att inte starta vid för låg utomhustemperatur och kallstarter. Om temperaturen ute är kallare än -10°C så behöver man ha tålamod innan utedelen startar kompressor och fläkt. Om temperaturen är kallare än -20°C har vissa modeller en spärr för att starta och det kan dröja lång tid innan kompressorn börjar jobba.

  När detta har kontrollerats så kan du starta värmepumpen i värmedrift, sätt den på HEAT, några grader varmare än inomhustemperaturen, om du tex har 20°C inne, börja med att ställa värmepumpen på 25°C och när det börjar komma varm luft kan du långsamt stega ner till 21-22°C.

  6. Ljud

  Tänk på att värmepumpar låter olika beroende på hur belastning och temperaturer är, kontrollera gärna med olika personer innan du gör en reklamation baserad på att värmepumpen låter på ett visst sätt. Tänk på att montören lyssnar på många värmepumpar och att ljud är väldigt individuellt uppfattat. När material expanderar och dras ihop kan knäppningar uppkomma samt att när värmepumpen gör avfrostningar kan väsande och porlande ljud höras.

  7. Stopp i kondensvattenslangen

  När fuktig luft kyls ned bildas kondens och värmepumpen lämnar då ifrån sig vatten. Kondensslangen leder kondensvattnet från innerdelen ut genom väggen och den kan ibland täppas till av löv och smuts. Kontrollera därför att slangen är fri från blockering.

  8. Felkoder och blinkande lampor

  Sök möjliga förklaringar till upplevt problem, samt betydelse av felkod, i pumpens bruksanvisning. Saknar du din bruksanvisning? Hitta den under Manualer

  OM du mot förmodan fortfarande upplever problem med värmepumpen:

  Skriv ner modellbeteckning och serienummer på din innedel och utedel

  Serienummer och modellbeteckning på utedelen hittar du på en klisterlapp vid sidan där rören har anslutits. Serienummer och modellbeteckning på innedelen sitter på höger sida av innedelen, antingen på undersidan eller på sidan av innedelen.

  Exempel på modellbeteckning och serienummer på olika fabrikat:

  ModellbeteckningSerienummer
  PanasonicCU-HE9LKE668965345
  ToshibaRAS-10PAVP-ND 104B4763
  MitsubishiMUZ-FD25VABHE110004523
  FujitsuAOYR-12LBC E002344

  Hitta ditt ordernummer

  Leta i din mail efter din orderbekräftelse. Hitta ordernummer i ämnesraden.

  Skriv en noggrann felbeskrivning

  Var noggrann när du skriver felbeskrivningen så går din handläggning snabbare. Om tex din värmepump blinkar på ett speciellt sätt så försök att beskriva det. För att kunna skicka ut en installatör behöver felet vara av konstant natur, dvs felet måste kunna upptäckas av vår tekniker på plats. Se om det är vissa inställningar som gör att felet uppstår.

  VIKTIGT

  Om du har garanti kvar på din pump så står inte du för några kostnader vid fabrikationsfel som täcks av garanti. MEN om vi inte kan konstatera något fel när vi är ute på plats, ELLER om felet beror på handhavande eller slitage så kommer kostnaden att debiteras dig som kund. Därför är det viktigt att felet måste kunna konstateras när montören är på plats.

  • OBS! Felsökning av montör på ej garantiberättigade fel KOMMER ATT debiteras kund i efterhand.

  • För att vi ska kunna behandla reklamationen ska ALLA fält vara ifyllda.

  • Utan korrekt angivna serienummer kan reklamationen inte behandlas.

  • Om din pump har installerats av någon annan än Polarpumpens installatörer ber vi dig även att skicka in kvitto för installation och installations-protokoll till [email protected] (gäller beställningar gjorda före 20130331).

  Gör din reklamation här!