Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Fukt i Krypgrund

Krypgrunden är en utsatt del av huset när det kommer till fukt och mögel. Med smart teknik kan du enkelt skydda huset och hålla fukten borta.

Krypgrund drabbas ofta av fukt

Krypgrunden är en känslig del av huset när det kommer till fuktskador. Att krypgrunder och torpargrunder drabbas av fukt- och mögelskador är snarare regel än undantag och ett vanligt förekommande problem.

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig gärna att hitta den optimala lösningen för din krypgrund. Fyll i vårt offertformulär eller ring våra rådgivare på 0770-777600.

Kontrollera krypgrund

en checklista - kan användas vid kontroll av krypgrund

En krypgrund bör kontrolleras regelbundet, så eventuella problem upptäcks i ett tidigt skede.

Så kontrollerar du krypgrunden

Avfuktare för krypgrund

en Woods krypgrundsavfuktare i en krypgrund

En avfuktare är en god investering. Med en krypgrundsavfuktare kan du känna dig trygg och undvika fuktproblem.

Till krypgrundsavfuktare

Offert

en kvinna vid dator efterfrågar offert

Vill du ha hjälp att hitta den bästa lösningen till din krypgrund? Vi skräddarsyr en offert efter dina behov.

Efterfråga offert

Är fukt i krypgrunden ett problem?

Fuktskador i krypgrunden är ett vanligt förekommande problem och enligt Boverket har mer än var fjärde krypgrund i Sverige skador som kan påverka inomhusmiljön negativt. I statistiken har man inte inkluderat krypgrunder med mindre fuktskador vilket innebär att det troligtvis är ännu vanligare med fuktskador i krypgrunden än så. Eftersom fukt och mögel är vanligt förekommande problem i krypgrunden är det en god idé att avfukta krypgrunden.

Att bo i ett fuktskadat hus ökar risken att drabbas av luftvägsproblem med 30 - 50 % och påverkar hälsan negativt. Fukt utgör en förutsättning för röta, svamp och mögel. Mögel producerar gifter och dessa kan leta sig upp i boytan och ge hälsobesvär för de inneboende. Röta i sin tur försvagar bärigheten i organiska material och i värsta fall kan huset rasa.

ett hus med krypgrund

Krypgrunder är särskilt utsatta för fukt, men det finns praktiska åtgärder, så man kan njuta av fördelarna med en krypgrund.

Svårsålt hus med fuktdrabbad krypgrund

Att sälja ett hus med fuktproblem kan vara riktigt svårt. Fuktproblemen upptäcks i besiktningen och hela affären kan gå i stöpet, eller så måste man åtgärda fuktproblemen för dyra pengar, innan affären kan gå igenom. Med hjälp av en fuktmätning kan du lätt få veta om din krypgrund befinner sig i riskzonen för fuktskador eller inte.

hus, ladugård, bil och familj med två barn

Det kan vara mycket svårt att sälja ett hus som drabbats av fuktproblem, innan dessa problem åtgärdats.

Hur vet man om krypgrunden är fuktig eller inte?

Dels bör du kontrollera din krypgrund med jämna mellanrum, särskilt under sommarhalvåret. Sen kan det också vara bra att mäta fuktnivåerna, eftersom fukt kan ställa till problem även när det inte syns.

Läs mer:

Så kontrollerar du krypgrunden Så mäter du fukt i krypgrunden

En avfuktare för krypgrunden skyddar huset

Att förebygga fukt i krypgrunden är alltid billigare än att åtgärda fukt- och mögelskador. Om krypgrunden blivit fuktskadad en gång måste åtgärder vidtas för att fukt- eller mögelskadan inte skall komma tillbaka. Krypgrunden är enkel att skydda och en fuktsäker krypgrund kan förlänga hela husets livslängd. Det bästa och enklaste sättet att skydda huset är att installera en avfuktare. Ett effektivt avfuktningssystem håller krypgrunden torr och skyddar krypgrunden mot framtida mögelangrepp och fuktskador. Om du redan upptäckt mögel eller fukt i krypgrunden bör en avfuktare installeras efter utförd mögelsanering. Saneringen tar bort möglet och avfuktaren ser till att det inte kommer tillbaka.

Till krypgrundsavfuktare

Inte bara fukt i krypgrunden

Fukt i krypgrunden är ett vanligt problem men även radon, sumpgaser och jordbakterier är vanligt förekommande otrevligheter i krypgrundens grundbotten som kan påverka inomhusmiljön negativt. Genom att täcka grundbotten med en tät marktäckning hindras fukt och skadliga gaser från att sugas upp i krypgrunden och föras vidare med luften in i bostaden.