Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Elförbrukning med luft-vattenvärmepump

Du får mycket mer energi tillbaka i form av värme, när du har en luft-vattenvärmepump, än motsvarande el som krävs för att driva den. Men hur mycket el drar en värmepump egentligen? Vi har jämfört elförbrukningen hos luft-vattenvärmepumpen Mitsubishi SW75 Ecodan på fem orter i Sverige.

Så här stor elförbrukning har en luft-vattenvärmepump

Som diagrammet visar kan en värmepump dra cirka 6–7 000 kWh per år i de södra och mellersta delarna av Sverige. Minst lika intressant är den andra stapeln. Den är högre och visar hur mycket elenergi du sparar med en luft-vattenvärmepump jämfört med direktverkande el. Du sparar alltså mycket mer energi än vad som går åt för att driva värmepumpen.

Energiförbrukning

Diagram: förbrukad energi och sparad energi med luft-vattenvärmepump

  Malmö Göteborg Stockholm Östersund Kiruna
Förbrukad energi 6 578 6 790 6 861 7 316 8 582
Sparad energi 15 422 15 210 15 139 14 684 13 415
Årsvärmefaktor 3,34 3,24 3,21 3,1 2,82

Som grund för den här jämförelsen har vi valt ett hus på 130 m² med temperaturen 20 °C inomhus. Den totala energiförbrukningen under ett år ligger på 22 000 kWh där 18 000 går till uppvärmning inomhus och 4 000 till tappvarmvatten (varmvatten i kranen).

Från Malmö i söder till Kiruna i norr ligger förbrukningen på mellan 6 578 och 8 582 kWh. Den insparade energin hamnar på mellan 15 422 och 13 415 kWh. För förhållande som i norra Sverige rekommenderar vi en mer passande luft-vattenvärmepump. En intressant lösning för kallare klimat är en värmepump med Zubadan-teknik från Mitsubishi.

Faktorer som påverkar elförbrukningen

Det finns många faktorer som påverkar energiförbrukningen i ett hushåll. Ju mer energi en villa förbrukar desto mer får då vanligtvis värmepumpen jobba. Under de flesta förhållanden ökar även den utvunna värmeenergin som värmepumpen levererar.

Förhållanden som påverkar energiförbrukningen

  • Husets storlek
  • Planlösning
  • Klimatet och placering
  • Isolering och byggnadsmaterial
  • Antal dörrar och fönster

Det finns en rad omständigheter som har inverkan på energiförbrukningen. Exakt hur väl värmepumpen fungerar varierar beroende på märke och modell. Det är viktigt att du får en lösning som passar dina förutsättningar.

Verkningsgrad säger mer än elförbrukning

Årsverkningsgrad (SCOP) är ett mått på förhållandet mellan värmepumpens elförbrukning och levererad värme. Ett värde på 3,0 betyder att värmepumpen levererar tre gånger mer energi än den förbrukar. COP-värdet är verkningsgrad (även kallat värmefaktor) men utan hänsyn till variationer över säsong.