Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Besparing med luft-vattenvärmepump

Hur stor kan besparingen bli om du installerar en luft-vattenvärmepump? En värmepump ger ifrån sig mer värmeenergi än du tillför den i form av elenergi. Ju högre energiförbrukning du har i dag desto större blir besparingen. Här jämför vi hur det kan se ut på några orter i Sverige.

Så här mycket kan du spara

Diagrammet visar att den insparade delen av energin är mycket större än den förbrukade. Det är större skillnad söderut i landet men även i Kiruna är det en stor besparing med en luft-vattenvärmepump.

Sparad energi

Diagram: förbrukad energi och sparad energi med luft-vattenvärmepump

För den här jämförelsen har vi luft-vattenvärmepumpen Mitsubishi SW75 Ecodan i ett exempelhus på 130 m² och med inomhustemperaturen 20 °C. Totalförbrukningen under ett år hamnar på 22 000 kWh där 18 000 utgör värme inomhus och 4 000 går till att värma tappvatten (vatten i kranen).

Enligt vår jämförelse kan du i den här tänkta villan, beroende på var i landet den befinner sig, spara mellan 15 210 och 13 415 av totalt 22 000 kWh. 

Besparing och årsverkningsgrad

Om vi tar Göteborg som exempel ger dessa siffror en årsverkningsgrad (SCOP) - ibland kallat värmekoefficient - på 3,24. Det betyder att 1 kWh som du stoppar in som el i apparaten levereras som 3,24 kWh värmeenergi i bostaden. Testet tar hänsyn till variationer över en hel säsong. Samma sorts jämförande värde kallas COP när det enbart avser en enskild tidpunkt men med samma förutsättningar som utomhustemperatur, framledningstemperatur med mera.

  Malmö Göteborg Stockholm Östersund Kiruna
Förbrukad energi 6 578 6 790 6 861 7 316 8 582
Sparad energi 15 422 15 210 15 139 14 684 13 415
Årsvärmefaktor 3,34 3,24 3,21 3,1 2,82

Elförbrukning och besparing påverkas

Var i landet du bor och hur klimatet ser ut påverkar besparingen du kan göra. Besparingen blir större i södra Sverige på grund av det mildare klimatet. I norra Sverige räcker inte värmepumpen alltid till när det blir som kallast. I norra Sverige brukar vi rekommendera en mer passande luft-vattenvärmepump, till exempel en med Mitsubishis Zubadan-teknik.

Flera faktorer påverkar energiförbrukningen

  • Var i landet finns huset?
  • Står det i ett utsatt läge?
  • Hur stor är byggnaden?
  • Är det öppen planlösning?
  • Är det flera våningar?
  • Byggnadsmaterial och typ av isolering.

Elpriset och vad du betalar för inköp och installation påverkar så klart också hur stor besparingen blir. Det finns även många faktorer som påverkar och det kan vara intressant att jämföra med vad en normalvilla har för energiförbrukning.