Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad innebär Zubadan-tekniken?

Mitsubishi har utvecklat en unik teknik för kalla klimat som de kallar Zubadan. Ursprungligen utvecklades den för de nordliga delarna av Japan, men tekniken fungerar lika bra hos oss i de bistrare delarna av Sverige.

Konstant värmeeffekt ner till -15°C

Vanliga värmepumpar får en svikande värmeeffekt och fungerar sämre när utomhustemperaturen närmar sig frostgrader. Men en värmepump med Zubadan-teknik har en konstant värmeeffekt ända ner till -15°C.

Bättre värmeeffekt med Zubadan-teknik

Zubadan värmer ner till -28°C

En Mitsubishi luft-vattenvärmepump med Zubadan-teknik värmer ända ner till utomhustemperaturer på -28. Det är väldigt låga temperaturer och en unik lösning för Mitsubishis värmepumpar.

Bättre avfrostning och snabbare uppstart

Inbyggt i en värmepump med Zubadan-tekniken finns även förbättrad avfrostningsfunktion samt snabbare uppstart. Det ger snabbare ett behagligt inomhusklimat var och när du vill ha det. Det passar extra bra i ett kallare klimat när man vill ha ett system som reagerar effektivt.

Mitsubishi SHW 112 Ecodan med Zubadan

Hur fungerar Zubadan-tekniken?

Förenklat uttryckt så återför värmepumpen värmeenergi som annars skulle gått förlorad i värmeförflyttningsprocessen. Man kan kanske likna det vid turbo-tekniken. Energi som skulle gått förlorad återförs till systemet och tas tillvara.

Hjärtat i Zubadan-tekniken är vad Mitsubishi kallar en "flash injection circuit". Det är ett extra kretslopp i värmepumpen som består av en kompressor, en förbikopplad krets samt en värmeunderkylare. Tekniken hjälper till att hindra att volymen på köldmediet minskar vid låga temperaturer. Detta gör att flödeshastigheten på köldmediet inte minskar och kapaciteten upprätthålls vid låga temperaturer.