Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer
Socialt engagemang

Polarpumpen arbetar för isbjörnens framtid

Hotet mot isbjörnarna

Polarpumpen har under lång tid haft en särskild relation till isbjörnar. Isbjörnar klarar av att hantera den stränga kyla som vårt nordiska klimat erbjuder vilket är en egenskap som Polarpumpen värdesätter och har anammat. Vi finns därför med som ett av Världsnaturfondens vänföretag och bidrar finansiellt till arbetet om att ge isbjörnen en framtid.

Isbjörnens enda hot är människan. Människan har under lång tid jagat dem hårt och trots att jakten reglerats förekommer det fortfarande på illegalt håll. Människan bidrar också till den globala temperaturhöjningen som får den arktiska havsisen att smälta, vilket förkortar isbjörnen tid att jaga och bygga upp fettreserver inför sommaren. Idag finns det endast mellan 20 000-25 000 isbjörnar kvar och om inget görs beräknar forskare att endast en tredjedel kommer finnas kvar vid år 2050.

 

Vårt företag är WWF Vänföretag 2016

Tidigare julkampanj

Under vintern 2016/2017 arrangerade Polarpumpen en insamling till förmån för isbjörnarnas överlevnad. För varje krona vi lyckades samla in, skänkte även Polarpumpen motsvarande summa. 

Hit gick pengarna

Pengarna som samlades in skänktes till Världsnaturfonden (WWF) och deras arbete för att säkra isbjörnarnas framtid. Isbjörnarna är en viktig del i det arktiska systemet och det som påverkar isbjörnarna kommer i ett senare led även påverka andra arktiska arter. WWF använderna pengarna bland annat till att stödja forskning, belysa hoten från klimatförändringarna och till att stoppa konflikten mellan hungriga isbjörnar och lokalbor.

Rädda isbjörnen