Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Dimensionering av bergvärme

Det är viktigt att dimensioneringen blir rätt. Med rätt dimensionering får du största möjliga besparing och en god effekt.

Borrhål

Det är viktigt att borrhålet dimensioneras rätt. Vanligen kan man hämta ut mellan 10 och 30 W per meter hål i berget. Naturligtvis får du hjälp att beräkna dimensioneringen av borrfirma och installatör. Allt kan man dock inte förutse, som avståndet ned till berget. Ny information kan tillkomma under borrningen.

Dimensioneringen ska ta hänsyn till:

  • vilken berggrund det är
  • grundvattenflödet
  • berggrundens temperatur
  • hur mycket effekt man vill hämta ur berget (se bergvärmepumpens kapacitet)
  • avstånd ned till berggrunden.

Vanligen borrar man mellan 70 och 200 meter djupt. Ibland väljer man att borra flera hål, istället för ett djupt, men detta är vanligast vid större anläggningar. Diametern på hålet är 110-165 mm.

Bergart

Bergarter har olika bra förmåga att leda värme. Generellt, kan man säga att det svenska urberget har relativt god förmåga att leda värme, medan de sedimentära bergarterna som framför allt finns i Skåne, på Öland och Gotland, har en mycket sämre förmåga. Det krävs djupare borrhål i de sedimentära bergarterna, för att få samma effekt.

Temperatur i berget

Tvärtemot vad många tror, så hämtar bergvärmepumpen inte värme från jordens inre. Värmen hämtas från jordens yta och denna är uppvärmd av solen. Det är alltså lagrad solenergi som bergvärmepumpen utnyttjar. Om man hade velat hämta upp värme från jordens inre här i Sverige, hade det krävts borrhål på 1000-2000 meter.

Temperaturen i berget varierar något med klimatet. I norr är berggrunden kallare än i söder och därför krävs djupare brunnar i Norrland.

Avstånd ned till berggrunden

Avståndet ned till berggrunden avgör också hur djupt man måste borra. Man måste nämligen borra lika djupt i själva berggrunden oavsett avståndet dit. Avståndet är endast en transportsträcka och denna ska isoleras med foderrör.

Foderrören ska drivas ned två meter i berget och ska täta hela vägen upp till ytan. Dessutom ska man alltid använda minst sex meter foderrör, oavsett hur nära ytan berget befinner sig. Det är dyrare att borra med foderrör, så det kan bli mycket dyrt, om det är långt ned till berget. I genomsnitt är det sju meter ned till berget i Sverige.

Viktigt att inte underdimensionera

Det är viktigt att borrhålet inte underdimensioneras. Det måste tillföras lika mycket ny värme till borrhålet, som den värme som hämtas ut, annars finns risk för frysning. Borrhålet sänker temperturen i berggrunden och man räknar med att denna temperatur ligger på en stabil nivå efter fem år. Om dimensioneringen är rätt, ska värmen räcka till i all framtid.

Bergvärmepumpens kapacitet

Dimensioneringen av bergvärmepumpen beror på vilken kapacitet du behöver ha ut i huset. Detta påverkas av:

  • husets värmesystem
  • husets isolering
  • var i landet huset finns
  • familjens vanor.

Husets värmesystem kan bestå av golvvärme eller radiatorer, eller kanske både och. Ett hus som är dåligt isolerat kräver mer energi till uppvärmning och ett likadant hus kräver mer energi till uppvärmning i Norrland än i Skåne. Familjens vanor påverkar framför allt hur stor varmvattenberedare som behövs, men också hur mycket annan värme som produceras inne i huset och vilken temperatur som önskas.

Bergvärmepumpens kapacitet, påverkar hur djupt borrhål som krävs, för att kunna hämta upp tillräckligt mycket energi från berggrunden.

Förslag på bergvärmepumpar

Om du lämnar in uppgifter om husets förutsättningar, kan du få förslag på bergvärmepumpar, som passar ditt hus.

Till offertförfrågan

Storlek på varmvattenberedaren

Vissa bergvärmepumpar har en inbyggd varmvattenberedare, andra har en separat. Det går alltså bra att anpassa storleken på varmvattenberedaren, efter familjens vanor, när det gäller exempelvis långa duschar och stora badkar.

Läs mer om varmvatten