Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Sjövärme

Vid sjövärme sänks en kollektorslang ned i en sjö, havet eller annan typ av vattendrag. Vatten utgör en utmärkt värmekälla och sjövärmepumpen kan sänka dina uppvärmningskostnader markant.

En god investering

Att installera sjövärme är en god investering. Sjövärmepumpen sänker dina kostnader för uppvärmning av hus och tappvatten. På så vis återbetalar sig investeringen snart och du kan fortsätta att spara pengar. Läs mer

1 artiklar

per sida

1 artiklar

per sida

Många fördelar

Det finns många fördelar med sjövärme:

Jämnare temperatur i vattnet

Sjövärmens energikälla är vatten och detta vatten håller en relativt jämn temperatur. Även om lufttemperaturen kan ändras drastiskt från en dag till en annan, tar det tid för vattnet att ändra temperatur. Det gör att sjövärmens värmekälla är stabil, vilket skapar en god effekt. När isen lägger sig på sjön under vintern, har den en isolerande effekt.

Låga driftskostnader

Sjövärmepumpen hämtar upp gratis värmeenergi från sjövattnet. Det krävs en mindre mängd el för att utföra denna process, men vanligtvis kan sjövärmepumpen utvinna flera gånger så mycket energi (värme) som den förbrukar (el). På så vis minskar du dina driftskostnader.

Låga installationskostnader

Jämförelsevis blir installationskostnaden lägre med sjövärme i och med att det varken krävs borrning eller grävning. Eftersom man använder samma värmepump oavsett typ markvärmekälla (berggrund, ytjord, sjö) blir den sammanlagda kostnaden för installationen lägre, men besparingspotentialen är lika stor.

Liten åverkan på tomt

Sjövärme ger också mycket liten åverkan på tomten. Det enda som krävs är att kollektorslangen grävs ned mellan vattendraget och huset.

Huset ökar i värde

Ett energieffektivt uppvärmningssystem har också en gynnsam effekt på ditt hus värde. Det är mer lockande att köpa ett hus med låga driftskostnader och man brukar kunna få ut mer pengar vid husförsäljningen.

Så funkar det

Kollektorslangen placeras i ett vattendrag, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Kollektorslangen hämtar upp värme. Värmen transporteras till värmepumpen inne i huset, med hjälp av brinevätskan, som pumpas runt i kollektorslangen. I värmepumpen överförs värmen till ett köldmedium. Värmepumpen ökar köldmediets tryck och därmed även temperaturen.Värmen sprids sedan via husets vattenburna system.

Förutsättningar

Sjövärme kräver

  • Vattendrag som inte bottenfryser
  • Tillstånd att placera kollektor i vattnet
  • Vattenburet uppvärmningssystem

Installation

Vid installationen ska kollektorslangen placeras ut i ett vattendrag. Med hjälp av tyngder hålls kollektorslangen på plats på sjöbottnen. Slangen ska dras till huset och in, där den ska kopplas till värmepumpen. Inne i huset ska värmepumpen kopplas till husets vattenburna uppvärmningssystem och el.

Vill du installera sjövärme? Kontakta våra rådgivare så kan du få hjälp! Telefon 0770-777 600.