Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Arbetstank

En arbetstank hjälper din värmekälla att samarbeta med ditt vattenburna uppvärmningssystem. Arbetstanken portionerar ut värmen till det vattenburna systemet så du får en jämn temperatur ut i huset. Detta gör att du minskar risken för knäppningar i radiatorerna. Läs mer

Arbetstank

Vi rekommenderar:

Det finns inga produkter som matchar urvalet

Bättre besparing med värmepumpen

En arbetstank fyller flera funktioner, alla med fokus på ett bättre samarbete mellan din värmepump och husets vattenburna uppvärmningssystem. Detta innebär att du kan göra öka besparingen.

Huset begränsar din värmepump

Dagens hus byggs ofta för att passa till värmepumpar, men äldre hus byggdes med andra värmekällor i åtanke. Oljepannor, vedpannor, fjärrvärme m.m. är mer effektiva om det är stora skillnader mellan inlopps- och utloppstemperatur (delta-T). Tyvärr gäller inte detsamma för värmepumpar, som ger störst besparing om denna skillnad är liten. Om du installerar en värmepump i huset, finns det därför en risk att du inte får ut en maximal besparing – huset begränsar din värmepump. En arbetstank hjälper till att lösa det här problemet och hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av värmepumpen.

Arbetstanken ökar din besparing

En arbetstank hjälper dig att få ut en större besparing med värmepumpen, genom att hålla nere skillnaden mellan inlopps- och utloppstemperatur. När denna skillnad blir för stor, går värmepumpens elpatron igång. Arbetstanken kan alltså minska användningen av elpatronen, så att du kan få en mer omfattande användning av den energisnåla värmepumpstekniken.

Jämnare uppvärmning med arbetstank

Det är vanligt att en värmepump växlar mellan att värma upp huset och tappvattnet. Arbetstanken fungerar som en buffert ut mot huset och säkerställer en jämnare temperatur ut i systemet, även när värmepumpen värmer tappvatten.. På så vis undviker du att temperaturen sjunker periodvis.

Undvik knäppningar i radiatorerna

Genom att du får en jämnare temperatur ut till radiatorerna minskar du risken för knäppningar. Knäppningar uppstår nämligen på grund utav plötsliga och stora temperaturskillnader.

Arbetstanken ger ett gott samarbete med huset

Arbetstanken hjäper alltså en värmepump att samarbeta med husets vattenburna uppvärmningssystem på många olika sätt och säkerställer en bättre besparing. Genom att samarbetet blir bättre undviker du onödiga fel, som kan uppstå när värmepump och hus inte riktigt passar ihop.