Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vilka åtgärder mot fukt finns det?

Att åtgärda fuktproblem är komplext och vi rekommenderar därför att du konsulterar en expert. Samtidigt kan det vara bra att ha koll på vad som eventuellt kan behöva utföras, om du skulle ha höga fuktvärden i ditt hus.

Höga fuktnivåer - men ingen mögel eller röta

Om man har höga fuktnivåer i ett utrymme, men ännu inte har angrepp av mögel och röta, kan det vara bra att säkerställa att för höga nivåer aldrig uppnås.

Exempel på åtgärder:

  • Säkerställa varifrån fukten kommer
  • Täta skarvar eller andra läckor
  • Marktäckning i krypgrund
  • Förbättra dräneringen
  • Avlägsna organiskt material
  • Avfuktare

Avfuktare mot fukt

Att installera en avfuktare, för att säkerställa att förutsättningarna för angrepp av mögel och röta inte uppfylls, är oftast det tryggaste sättet att undvika dessa problem. Idag finns smarta och energisnåla avfuktare, som känner av en rad olika parametrar och anpassar förhållandena därefter, så att riskerna minimeras. Samtidigt kräver avfuktaren mycket lite energi, då den bara gör insatser, då det verkligen behövs. Dagens smarta avfuktare kräver inte heller att man täpper igen grunden eller vinden helt. Med ett helt tätt utrymme är risken mycket hög för snabba fuktangrepp, om avfuktaren skulle sluta fungera.

Allt om avfuktare

Konstaterat angrepp av mögel och/eller röta

Om du däremot redan har ett angrepp av mögel och/eller röta, blir processen mer komplicerad.

Exempel på åtgärder:

  • Avlägsna och byta ut angripna material
  • Sanering med kemikalier eller ozon
  • Säkerställa att det inte finns förutsättningar för nya angrepp.

Avlägsna angreppet

När det gäller röta, måste man byta ut angripna material, eftersom dessa försvagats. När det gäller mögel, kan man också i många fall avlägsna angripna material. Särskilt om dessa är lösa. Sanering med olika typer av kemikalier, är också ofta nödvändigt när man har ett mögelangrepp. Mögel producerar gifter och bekämpningsmedlen är också ofta giftiga. Därför är det mycket viktigt att du vet vad du gör, om du handskas med detta. Bäst är att få hjälp av en expert. Mögelgifter eller mykotoxiner kan finnas kvar länge efter en sanering, så man måste också se till att dessa inte kommer in i boytan. Det finns avfuktare, som hjälper till med detta.

Läs mer om sanering av mögel och röta

Förhindra att det händer igen

Naturligtvis måste man också se till att förutsättningarna för mögel- och rötangrepp inte längre uppfylls, så att man inte snart befinner sig i samma situation en gång till. Här använder man sig ofta av samma metoder som om vid förebyggande åtgärder, om man bara har höga fuktnivåer. Det kan dock vara bra att använda en mer avancerad avfuktare, som med hjälp av ventilation säkerställer att mögelgifterna inte tar sig in i boytan.

Tidiga åtgärder sparar pengar

Vi ska inte sticka under stol med att åtgärder mot fukt, mögel och röta, kan bli dyrt, men det blir billigare ju tidigare du vidtar åtgärder. Att bo i ett mögelangripet hus, kan få allvarliga konsekvenser för hälsan. Samtidigt kan det också vara mycket svårt att sälja huset, om det finns problem med mögel och röta. Att ta itu med problemet är därför det mest hälsosamma och ekonomiska på längre sikt.

Tillbaka till Fuktlexikonet