Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är ett bjälklag?

Ett bjälklag är en horisontellt bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar i en byggnad. Bjälklagets uppgift är att fördela krafterna i en huskonstruktion så att de hamnar ut i väggarna och på krypgrundselementen. Det bjälklag som placeras över krypgrunden kallas för bottenbjälklag. Bottenbjälklaget ligger över trossbotten och på bjälklaget placerar man sedan golvet.

Tillbaka till Fuktlexikonet