Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad innebär dränering?

I all mark finns vatten och fukt. För husets välmående vill man sänka mängden fukt och vatten i marken som är närmast huset. Det gör man genom att leda om vattnet i marken så att det leds förbi huset istället för att trycka emot husgrunden. Vid dräneringen grävs ett dike runt husbottnen på ca 40 cm, diket skall vara djupare än grunden. Mot muren sätter man oftast ett tätskikt och eventuellt en dränerande isolering. Ett dräneringsrör i diket leder bort vattnet. Röret och diket täcks sedan över med makadam.

Mycket fukt från marken i krypgrund

Ungefär 30 % av fukttillskottet i en krypgrund kommer från marken. Har man problem med en fuktig krypgrund kan en dränering minska fuktlasten mot grundmuren och förbättra klimatet inuti grunden. Dräneringsproceduren är i princip densamma vid dränering av alla typer av husgrunder.

Tillbaka till Fuktlexikonet