Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är fuktvandring?

Fukt flyttar sig från ett ställe till ett annat på tre olika sätt, konvektion, diffusion och kapillärsugning.

Vad är konvektion?

Konvektion är hur luftströmmar flyttar fukt från ett ställe till ett annat. För att hindra att fukt förs in i väggar och upp på vinden via luftströmmar kan man täta väggar och tak med en ångspärr.

Vad är diffusion?

Ångtrycket påverkar fuktvandringen och det är det som benämns som diffusion - ångan flyttas från ett högt ångtryck till ett lägre ångtryck. Jämfört med konvektion är diffusion en långsam process.

Vad är kapillärsugning?

Kapillärsugning innebär att vattnets ytspänning gör att fukten sugs uppåt. Beroende på vilket material vattnet kommer i kontakt med sugs det upp olika mycket. Ett kompakt marklager som exempelvis lera suger upp mycket vatten. Det är därför man dränerar med krossad sten och makadam - fukten får svårare att vandra upp när marken blir luftigare.

Tillbaka till Fuktlexikonet