Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad innebär isolering på vinden?

Ungefär 15-20 % av värmen i en vanlig villa försvinner genom taket. För att minska värmespillet kan man isolera kallvinden. Isolering av vinden är en lönsam investering att göra som fastighetsägare för att minska energiförbrukningen. Man bör dock ta med i beräkningen att ett minskat värmespill gör vinden kallare, vilket ökar den relativa luftfuktigheten där. Ökad luftfuktighet kan leda till mögelskador.

En avfuktare skyddar vinden

För att undvika risk för mögelangrepp vid tilläggsisolering av vind rekommenderar vi att man samtidigt installerar en hygrodynamisk avfuktare. På så sätt slipper man värmespill samtidigt som man minskar risken för fuktskador på vinden.

Tillbaka till Fuktlexikonet