Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är jordvärme?

Jordvärme är ett sätt att utvinna energi ur marken för att värma upp huset och fungerar enligt samma princip som bergvärme. I stället för att borra ett hål i berget gräver man ner en kollektorslang i jorden på frostfritt djup. För en genomsnittlig villa behövs 200 - 500 meter lång kollektorslang, vilket kräver en yta på 400 - 600 kvadratmeter. Jordvärme är ett ekonomiskt sätt att värma huset och är ett bra alternativ när huset ligger långt ifrån berg eller sjö. Metoden är underhållsfritt, miljövänligt och kan kombineras med frånluftsvärme för att nå bättre effekt.

Mer om jordvärme

Risk för fukt i krypgrund och på vind

Att byta från ett förbrännande värmesystem till jordvärme drar oftast ner på spillvärmen. Man skall alltid vara uppmärksam på hur huskonstruktionens klimat förändras vid byte av värmesystem. Minskad spillvärme är bra för både plånbok och miljö, dock kan klimatet i krypgrund, torparegrund och vind påverkas så pass mycket att de blir känsliga för mögelangrepp.

Tillbaka till Fuktlexikonet