Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är en kallvind?

En kallvind är utrymmet i huskonstruktionen som ligger mellan yttertaket och takisoleringen. Då kallvinden är uteluftsventilerad följer temperaturen där som regel utomhustemperaturen, men kan ibland bli ännu kallare på grund utav nattutstrålningen. Kallvindar drabbas oftast av fuktskador då dess klimat periodvis kan få mycket hög luftfuktighet och till och med kondens. När hus tilläggsisoleras slipper man effektivt spillvärme, men riskerar samtidigt att vinden blir kallare.

Undvik fukt på kallvinden

För att undvika kondens och fukt på kallvinden behöver den hålla en högre temperatur än utomhusluften, eftersom varm luft bär mer fukt än kall luft. Varm luft tar även mer plats än kall luft vilket gör att en varmare vind trycker ut fuktig luft medan en kall vind tar emot fuktig luft.

Genom, att installera en intelligent ventilationslösning (hygrodynamisk avfuktare) alternativt isolera utsidan av taket med cellplast kan man förhindra fuktskador på vinden. Man kan även tillföra värme (termisk avfuktare) om isolering och ventilation inte räcker.

Gå vidare.

Avfuktare utvecklade speciellt för kallvind Läs mer om hur du undviker fukt på vinden

Tillbaka till Fuktlexikonet