Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är kreosot?

Kreosot är ett impregneringsmedel för trä som är väldigt giftigt. Före 1980-talet fanns inga begränsningar för hur kreosot fick användas vilket innebär att äldre byggnader kan innehålla kreosotimpregnerat virke. Idag finns det starka bestämmelser för hur kreosot får användas, endast yrkesmän med utbildning får behandla ämnet.

Många förbud runt kreosot

På grund av att kreosot är cancerframkallande och har flera hälsofarliga egenskaper får kreosotimpregnerat trä inte användas vid bygge av något material som kan komma i hudkontakt med människor. Lekplatser, behållare för odling, parker och alla typer av byggnader är exempel på där kreosotbehandlat virke är förbjudet.

Tillbaka till Fuktlexikonet