Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är en krypgrund?

En krypgrund är en grundläggning som utvecklats från den gamla torpargrunden. Krypgrund är fortfarande en vanlig byggteknik vid nybyggnationer eftersom fördelarna är många, om man bara hanterar risken för fuktproblem.

Vanligt med fukt i krypgrund

På grund av att så många hus på krypgrund drabbas av fukt- och mögelangrepp i grunden anses krypgrund vara en riskkonstruktion idag. Man kan dock med enkla medel skydda krypgrunden.

Läs mer om fukt i krypgrund

Krypgrundens konstruktion

Grundmuren lyfter upp huset från marken och ventileras genom ventiler. En krypgrund skall delvis täckas av marken, därför byggs ett djup i marken som täcks över med en geotextilduk. Över duken placeras makadam för att skapa en kapilärbrytande effekt. När makadamet har jämnats placeras en klack som utgör botten för grundmuren. På grundmuren placeras en syll och sist läggs bjälklagret över grunden.

Många fördelar med krypgrund

Genom att tillföra en liten mängd värme till grunden förhindrar man att kondens bildas och grunden kan skyddas permanent. Därefter finns det bara fördelar med krypgrunden.

  • Skydd mot radon.
  • Enkelt att dra om fasta installationer i huset.
  • Lättare och billigare att åtgärda vattenläckor.

Skulle huset drabbas av en vattenläcka är den oftast enklare att åtgärda än om huset varit byggt på platta på mark. Om exempelvis diskmaskinen läcker kommer vattnet rinna ner i grunden istället för att spridas ut i huset och skadan blir mer lokal och enklare att åtgärda.

Tillbaka till Fuktlexikonet