Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är en krypgrundsavfuktare?

På grund av att krypgrunden är känslig för fuktskador bör man som husägare installera en krypgrundsavfuktare. Att komma åt en krypgrund kan vara problematiskt, därför är ett avfuktningssystem som kräver minsta möjliga underhåll att föredra. Systemet bör även vara tåligt för krypgrundens låga temperaturer och inte påverkas av damm eller rost. Vanliga önskemål på en krypgrundsavfuktare är även att den skall vara tyst och energisnål. Det finns två varianter på krypgrundsavfuktare, sorptionsavfuktare och termisk avfuktare.

Termisk avfuktare en bra lösning för krypgrunden

En termisk avfuktare skyddar krypgrunden från mögelangrepp med hjälp av värme. Genom att tillföra värme vid behov trycks luften i krypgrunden ut ur ventilationen och för med sig den fuktiga luften ut. Den termiska avfuktare som finns på marknaden idag är TrygghetsVakten. Det är ett system som endast värmer vid behov och blir därför energisnål. Systemet saknar rörliga delar vilket gör den helt tyst.

Eller en sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktaren skyddar grunden genom att hålla den torr. Avfuktaren blåser luften genom en fuktabsorbent som fångar upp fukten och ventilerar ut vattenångan. En sorptionsavfuktare har lång livslängd men kräver regelbundet underhåll i form av filterbyten och rengörning för att behålla sin fuktupptagande förmåga.

Woods kondensavfuktare för krypgrund

I Woods sortiment finns kondensavfuktare för krypgrund. En kondensavfuktare fungerar sämre vid lägre temperaturer, men om det inte blir så kallt i din krypgrund kan kondensavfuktaren vara ett alternativ.

Du hittar alla våra avfuktare för krypgrund här

Tillbaka till Fuktlexikonet