Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är mikrobiell påväxt?

Mikrobiell (microbiell) påväxt innebär att det finns någon typ av synlig svampväxtlighet i huset. Detta är ett tydligt tecken på att huset är för fuktigt!

Vad är mikrobiell påväxt?

Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn, som betyder att det förekommer någon slags mikrob i huskonstruktionen, som är synlig för blotta ögat. Det kan exempelvis röra sig om mögel, röta, blånadssvamp eller jordbakterier.

Är mikrobiell påväxt farligt?

Det är inte all form av mikrobiell påväxt som är farlig, De mest aggressiva svamparna kan äta upp ett hus på några år. Beroende på vad det är som växer kan mikroberna avge giftiga mykotoxiner och skadliga mögelgifter som man inte bör utsätta varken djur eller människor för.

Varför förekommer mikrobiell påväxt i huset?

Mikrobiell påväxt finns i hus som är för fuktiga - vilket betyder att någon form av avfuktning är nödvändig. Olika typer av mögel, röta, blånad m.m. växer vid olika förutsättningar. Ofta finns flera av de här förutsättningarna tillgängliga i huset och frön (svampsporer) finns överallt. Den lättaste förutsättningen att kontrollera är fukten, eftersom de olika svamparna inte växer om det är tillräckligt torrt.

Mikrobiell påväxt i besiktningsprotokollet

Alla typer av mikrobiell påväxt är inte farliga, men om det förekommer vid ett husköp bör man som köpare kräva både sanering och en aktiv åtgärd från säljaren. Att mikrobiell påväxt förekommer i huset, är ett tecken på att huset är för fuktigt, och detta måste åtgärdas, för att undvika värre problem. Om mikrobiell påväxt förekommer i huset skall det skrivas in i besiktningsprotokollet och det är därför viktigt att du som köpare verkligen anlitar en kunnig besiktningsman.

Vidta åtgärder mot mikrobiell påväxt

Om du har mikrobiell påväxt i ditt hem bör du vidta åtgärder.

Läs mer här:

Åtgärder mot fukt på vind

Mögelsanering vind

Avfuktare krypgrund

Mögelsanering krypgrund

Tillbaka till Fuktlexikonet