Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är mögelsporer?

Mögel fortplantar sig genom att sända ut luftburna sporer. Mögelsporer är latenta vilket betyder att de alltid finns i luften. När klimatförhållanden är de rätta kan dessa mögelsporer få fäste och börja växa och bilda en ny mögelindivid

Läs mer om mögel och röta i vår kunskapsbank

Tillbaka till Fuktlexikonet