Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är nattutstrålning?

Nattutstrålning innebär att takytor som är vinklade mot natthimlen kyls ner. Luft innehåller alltid en viss mängd fukt, vilket gör att när den varmare luften på vinden stiger och kommer i kontakt med det kalla innertaket kondenserar fukten på takets insida. Det kan bli så kallt på takets insida att frost bildas av kondensen. När taket sedan värms upp av nästa dags varmare temperatur blir insidan på taket blött vilket skapar en bra grogrund för mögel att börja växa. Ökad ventilation på vinden kan då ställa till med mer problem relaterade till nattutstrålning. Ju mer luft som passerar genom vinden, ju mer fukt kommer i kontakt med de kalla ytorna och kondenserar. För att minska temperaturväxlingarna kan man isolera yttertaket eller skydda vinden med en vindsavfuktare.

Tillbaka till Fuktlexikonet