Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är pentaklorfenol?

Pentaklorfenol är en kemisk substans som är starkt giftig mot alger, bakterier och svampar. Kemins effekt mot mögel och svamp är en anledning att exempelvis ledningsstolpar behandlas med pentaklorfenol för att öka hållbarheten. En ledstolpe som behandlats med pentaklorfenol ökar sin livslängd med nästan 30 år.

Har använts flitigt i hus

Då pentaklorfenol är giftigt för svampar och mögel har det använts flitigt för att behandla trävirke till husbygge. Tanken var att huset då skulle vara skyddat mot framtida mögelangrepp. Pentaklorfenol är giftigt även för människor och släpper ifrån sig starka emissioner. Det är inte ovanligt att hus byggda före -78 är behandlade med kemin. Användningen av pentaklorfenolbehandlat virke i huskonstruktioner förbjöds 1978. Det är inte heller tillåtet att använda behandlat virke i byggnationer som kommer i kontakt med människor. Exempelvis är det förbjudet att använda pentaklorfenol när man bygger lekplatser och parker eller i virke som kommer i kontakt med odling.

Tillbaka till Fuktlexikonet