Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är radon?

När radium faller sönder bildas gasen radon. Gasen är helt luktfri men är skadlig för människor. Radon bildas i berggrunden och läcker upp genom marken när marklagren är luftgenomsläppliga. Om en huskonstruktion är oskyddad tar sig radon in i bostadsytan. Då värmen från huskonstruktioner skapar goda förutsättningar för radon att ta sig upp genom marken är det viktigt att husgrunder byggs på ett sätt som bromsar eller ventilerar bort radon.

Krypgrunder drabbas oftast av fukt och mögelskador när man vidtar åtgärder för att sänka radontransporten från marken. För att inte ersätta pest med kolera kan man installera kontrollerat undertryck som ventilerar bort radon, samt skyddar mot fukt och mögel. Man kan även bromsa radonvandringen genom att lägga armerad marktäckning längs krypgrundens botten.

Tillbaka till Fuktlexikonet