Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är radonsanering?

Det förekommer olika höga nivåer av radon i marken runt om i Sverige. Radon varken syns eller luktar, därför krävs en mätning av radonhalterna för att säkerställa att boendemiljön håller säkra nivåer. Är halterna för höga krävs sanering då höga halter av radon bl a kan leda till lungcancer. Beroende på var radonet kommer ifrån finns olika saneringsmetoder.

Om radonet kommer från byggmaterialet kan man oftast sanera genom att öka luftomsättningen. Blåbetong är ett byggmaterial som avger radon. För att sanera blåbetong finns det idag system för att minska strålningen genom olika tätskikt. Tätning fungerar oftast ganska dåligt, att öka luftomsättningen i berörda utrymmen ger ofta bättre resultat. Vid renovering kan man anlita företag för att byta ut blåbetongen i väggar som inte är bärande.

Radon kommer även från marken. Skydda huset genom att täta sprickor i husets grundkonstruktion. För att hindra att radon tar sig upp i boytan genom krypgrunden kan man undertrycksventilera grunden. Genom undertrycksventilering hindrar man att radonet stiger upp till boytan genom att suga ut det. Denna typ av sanering för oftast med sig fuktproblem då man samtidigt för in ny luft som i regel är fuktigare än den luft som lämnar grunden. Därför är det vettigt att välja ett skydd som även kan hantera fukten i utrymmet. Hygrodynamisk avfuktning i kombination med termisk avfuktning har som regel fått bra resultat.

Tillbaka till Fuktlexikonet