Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är sjövärme?

Sjövärme fungerar enligt samma princip som bergvärme och jordvärme, tillsammans med en värmepump. Skillnaden är att man använder solvärmen som finns lagrad på sjöbotten för att värma huset.

Vid sjövärme placerar man kollektorslangar på sjöbotten. Genom slangarna skickas en frostskyddad vätska som värms upp av sjöbotten och transporteras tillbaka till värmepumpen i huset. I värmepumpen värmer kollektorvätskan upp det köldmedie som finns i värmepumpens slutna system. Köldmediets låga kokpunkt gör att det förångas redan vid ca 50°C. Gasen förs vidare till en kompressor där den komprimeras och blir ännu varmare. Gasen avger sin värme i pumpens kondensor och värmer på så sätt upp vattnet som cirkulerar i husets värmesystem.

För att installera sjövärme behöver huset ligga nära en sjö. Man måste ha tillstånd för att installera sjövärme.

Läs mer om sjövärme och hitta produkter här

Tillbaka till Fuktlexikonet