Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Vad är sorptionsavfuktare?

Sorptionsavfuktare är en vanligt förekommande avfuktare för fast installation. Tekniken bygger på att luft blåser mot en platta som behandlats med kemi för att absorbera fukten som finns i luften. Oftast används kisel på grund av sin förmåga att suga upp mycket vatten i förhållande till sin egen vikt. Genom att blåsa luften mot en kiselgelsrotor torkas luften. Den torra luften tillförs sedan utrymmet som skall avfuktas. När kiselgelsrotorn blivit mättad med fukt torkas den och kvar blir varm, fuktig luft som förs bort via en slang eller ett rör.

Sorptionsavfuktaren är en välkänd metod som har använts i över 50 år för att avfukta bland annat krypgrunder. Fördelen med sorptionsavfuktaren är att den fungerar effektivt även vid låga temperaturer och klarar av att avfukta luften ända ner till -20°C. Sorptionsavfuktaren fungerar bäst om utrymmet som skall avfuktas är tätt. I exempelvis en ventilerad krypgrund drar sorptionsavfuktaren mer energi. Om sorptionsavfuktaren underhålls på ett riktigt sätt har den en livslängd på ca 20 år.För att systemet skall fungera optimalt behöver den ses över 1 - 2 gånger per år genom att byta luftfilter. Värmebatteriet behöver bytas var 5 - 8 år.

Det krävs mer energi att flytta torr eller fuktig luft än att flytta värme. Därför har en sorptionsavfuktare som regel en högre energiförbrukning än en termisk avfuktare.

Mer om sorptionsavfuktare, dess fördelar och nackdelar

Tillbaka till Fuktlexikonet