Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Vad är svartmögel?

Svartmögel är ett samlingsnamn på flera olika mögelarter som ser svarta ut när de växer.

Var växer svartmögel?

Oftast växer svartmögel i fuktiga utrymmen. Vanliga platser är runt avlopp, dusch eller köksdiskbänk men även på vind och i krypgrund. Sporer från svartmögel kan leva i flera hundra år och börja växa när de får rätt förutsättningar för det - fukt och värme.

Är svartmögel farligt?

Svartmögel avger giftiga mykotoxiner, mögelgifter, och bör saneras så snart som möjligt när det upptäckts. Några av de hälsoeffekter svartmögel har på människor är allergi, astma, infektion i hud och naglar samt påverkan på  immunförsvaret och luftvägarna. Dessutom är mykotoxinerna som svartmögel avger cancerframkallande.

Läs mer om sanering av mögel

Olika arter av svartmögel

De vanligaste arterna av svartmögel är Stachybrotrys, Penicillium och Cladosporium. Stachybrotus hittar man vanligtvis på gipsskivor och svampen upphov till Sjuka-Hus-Syndrom genom att producera mykotoxiner. Penicillium är oftast den första mögelarten som får fäste i ett skadat hus. Penicillium används även i tillverkning av penicillin och inom matindustrin. Cladosporium är den vanligaste mögelarten både inomhus och utomhus. I mögelmätningar är det dessa tre arter man mäter då de är lätta att kartlägga genom enkla tester.

Tillbaka till Fuktlexikonet