Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Rätt ventilation för vind och kallvind

Vinden utsätts dagligen för fukt från flera olika håll. Från bostadsytan stiger varm och fuktig luft som letar sig in mot vinden (1). Fukt vandrar även in utifrån, genom ventiler och fläktar (2).

Om denna fukt inte ventileras ut ordentligt bidrar den snabbt till fuktproblem och mögelangrepp.

Tyvärr är vindsutrymmen dock komplicerade utrymmen att ventilera och det räcker inte med att sätta in en extra fläkt eller ventil för att lösa problemen.

Ökad ventilation och isolering skapar större problem på vinden

Vid förhöjda nivåer av fukt på vinden tänker många att fler ventiler och fläktar eller en förbättrad isolering är lösningen för att få ut den fuktiga luften ur byggnaden. Ökad ventilation och mer isolering leder dock till större problem med fukt som håller sig kvar på vinden. Vindsutrymmen är ofta kalla vilket leder till att kondens bildas när luften på vinden möter varm luft från huset eller utifrån. Ett större luftombyte hjälper inte eftersom grundproblemet kvarstår och temperaturskillnaden fortsätter leda till kondensbildning.

Ventilation för fukt på vind

Förbättra ventilationen på vinden med en avfuktare för vindsutrymmen

En av de absolut bästa och mest trygga lösningarna för fuktproblem på vinden är en vindsavfuktare. Med en avfuktare som är särskilt framtagen för vindsutrymmen anpassas ventilationen efter det rådande klimatet och ventilationen blir på så vis säker och mycket kontrollerad. Du får en energisnål avfuktning av vinden och blir av med röta, dålig lukt och fuktskador.

TrygghetsVakten vindsavfuktare

På Polarpumpen erbjuder vi vindsavfuktare från marknadsledande TrygghetsVakten, särskilt framtagna för att effektivt och energisnålt ventilera och avfukta din vind.

Läs mer:

Vindsavfuktare för vind och kallvind