Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,2
Delbetalning med Svea

Dimensioner av elelement och elradiatorer

Vilken effekt din radiator behöver ha, beror på flera olika faktorer, där geografi och ålder på bostad är de viktigaste.

Hur har vi räknat?

På varje element vi säljer anger vi en ungefärlig yta som elementet kan värma. Den lägsta siffran gäller ett gammalt hus i norra Sverige. Den högsta siffran gäller ett nytt hus i de varmaste delarna av landet. Tänk också på att värdena gäller vi standardtakhöjd på 2,40-2,50 m. Beroende på förutsättningarna i och runt ditt hus bör du därför välja ett element nära max-värdet, min-värdet eller kanske i mitten.

Vi rekommenderar att du väljer lite större

Att välja ett elelement som precis räcker till att värma den aktuella ytan är inget vi rekommenderar. Välj ett lite större, så du är på den säkra sidan och vet att radiatorn räcker till även när det är riktigt kallt. Driftskostnaden blir lika stor, även om du väljer en kraftigare radiator, eftersom elementet anpassar värmen efter behovet.

Var i Sverige finns huset?

Man delar ofta in Sverige i olika zoner, när det gäller temperatur. Fyra zoner är lämpligt när det kommer till elelement. Ju kallare klimatet är utanför huset, desto större kapacitet behövs. Titta på kartan till höger, för att ta reda på vilken zon ditt hus ligger i.

Hur gammalt är huset?

Hus är generellt mer och mer välisolerade ju nyare de är. Därför spelar husets ålder en stor roll, när du ska välja element. Om du har ett gammalt hus, där isoleringen har förbättrats, kan du välja ett lite mindre kraftigt element. I tabellen visar vi vilken kapacitet som behövs per kvadratmeter beroende på klimatzon och när huset är byggt. Ta ytan du behöver värma upp och multiplicera med den siffran som gäller för din klimatzon och husets byggnadsår - och du får fram den kapacitet som behövs.

Hur räknar jag om jag har en annan takhöjd?

Då kan du räkna med ca 30 W per kubikmeter. Tänk även här på att det behövs mer effekt i kallare områden och om huset har sämre isolering.

Sverige indelat i fyra klimatzoner

På kartan nedan kan du se vilken klimatzon ditt hus ligger i. I tabellen kan du sedan läsa ut vilken kapacitet (i Watt) som krävs per m² beroende på när huset är byggt.

Byggår Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4
Innan 1960 98 89 84 72
1960-1975 88 80 76 65
1975-1980 78 71 67 58
Efter 1980 65 59 56 48
Sverige-karta med fyra klimatzoner