Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Standardinstallation av AC utan utedel

Beställ en installation av Innova Elec 2.0

Låt våra montörer installera din AC. Allt material ingår i installationskostnaden och alla våra samarbetspartners är certifierade. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad innebär en installation av Innova Elec 2.0?

Vid installation av AC sker monteringen av Innova Elec 2.0 i vägg med två hål.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, kan du läsa här vad som ingår i en installation av AC:

 • Inmätning av AC
 • Håltagning i lätt forcerat material
 • Montering av hålsats med ventiler
 • Drevning av håltagning
 • Upphängning av AC enhet
 • Inkoppling i vägguttag och test av funktion

Förutsättningar för installation

 • AC:n ska finnas på plats vid installationstillfället.
 • Vägg skall vara fri från el/ rörledningar och det skall finnas plats till genomföringar mellan reglar i vägg.
 • Väggmaterialet ska vara lätt forcerat, håltagning i betong eller gråsten ingår ej.
 • Det skall finnas plats på vägg för AC-enhet .
 • Produkten har stickpropp och det ska finnas ett passande eluttag i anslutning till platsen där AC:n ska installeras.
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • AC skall finnas på plats, av emballerad och inspekterade för fraktskador.
 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.
 • El skall vara framdragen enligt anvisning.

Att tänka på

 • Om el inte finns i närheten provkörs enheten med hjälp av förlängningskabel, sedan måste man få dit en elektriker som sätter upp ett uttag.
 • Bortforsling av emballage samt byggavfall ingår ej.
 • Bortforsling av gammal AC ingår ej.
 • Håltagning i lätt forcerat material ingår. (Ej betong eller gråsten)

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.