Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Garantier

Garantier ges utöver vad som stadgas i Konsumentköplagen resp. Köplagen. Om inget annat anges, gäller garantivillkoren både privatpersoner och juridiska personer (såsom organisationer och företag).

För att materialgarantin ska gälla måste värmepumpen installeras av certifierad kylfirma

  Under förutsättning att installation köps av Polarpumpen: Om installation inte köps av Polarpumpen*:
AquaHeat - Poolvärme / 2 års materialgaranti
AirPatrol - Fjärrstyrning / 1 års materialgaranti
Bosch - Frånluft 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Bosch - Luft-luft [1] 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Bosch - Luft-vatten [1] 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Climate Control - Fjärrstyrning / 1 års materialgaranti
Climatetech - Fjärrstyrning / 1 års materialgaranti
Clivet - Värmepumpsberedare / 5 års materialgaranti
Clivet - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
ComfortZone - Frånluft [2] 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
CTC - Luft-vatten 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Daikin Bergvärme [3] / 3 års garanti + 3 års trygghetsförsäkring
Daikin - Luft-luft [4] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Dometic - AC / 2 års materialgaranti
Electrolux - AC splitmodell 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Electrolux - AC portabel / 1 års materialgaranti
Fuji - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Fujitsu - AC 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Fujitsu - Luft-luft [5] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Fujitsu - Luft-vatten [5] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
General - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Gullberg & Jansson - Poolvärme / 2 års materialgaranti
Invest - Luft-luft 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
IVT - Luft-luft 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
IVT - Luft-vatten 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
LG - Luft-luft 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
LG - Luft-vatten / 2 års materialgaranti
Midea - AC 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Electric - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Electric - Luft-vatten [6] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Electric - AC 2 års garanti 2 materialgaranti
Mitsubishi Heavy Industries - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Heavy Industries - Luft-vatten 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Nibe - Frånluft För fullständiga garantivillkor:
www.nibe.se/produkter/Garantier--Forsakringar/
/
Nibe - Luft-vatten 3 års totalgaranti 3 års materialgaranti
Nibe - VVB 3 års installationsgaranti 3 års materialgaranti
Panasonic - Luft-luft [7] 3 års totalgaranti. 5 års kompressorgaranti 2 års materialgaranti
Panasonic - Luft-vatten [7] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Samsung - AC 2 års materialgaranti 2 års materialgaranti
Samsung - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Sharp - Luft-luft 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Ströme - AC / 1 års materialgaranti
Toshiba - Luft-luft [8] 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Toshiba - Luft-vatten 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
     
[1] För beställningar gjorda före 20130101: 6 års trygghetsförsäkring för privatpersoner. 3 års trygghetsförsäkring för juridiska personer.
[2] För Comfortzones frånluftsvärmepumpar lämnar vi 2 års totalgaranti. Dessutom har du som privatperson 4 års garanti genom din hemförsäkring (juridisk person: 3 år). Efter detta kan du förnya 1 år i taget hos ditt försäkringsbolag.
[3] Under förutsättning att installation utförs enligt gällande föreskrifter i landet samt installationsmanualen och att det görs fackmannamässigt. Produkten garantiregistreras inom 30 dagar på www.daikingaranti.se, efter installation.
[4] Daikin SX25 har 2 års totalgaranti under förutsättning att installation köps av Polarpumpen, annars 2 års materialgaranti.
[5] Under förutsättning att installation köpts av Polarpumpen samt garantiregistreras inom 30 dagar på http://af.fgnordic.se/polarpumpen/, efter installation.
[6] Mitsubishi Electric erbjuder dessutom upp till 14 års trygghetsförsäkring, förutsatt att du registrerar din garanti på www.arctic.se/me. Innan den 5-åriga garantin har löpt ut kommer du att få ett erbjudande om att förlänga din trygghet med Mitsubishi Electrics trygghetsförsäkring, som förnyas årsvis upp till 14 år. Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hemförsäkring. Läs mer här https://mitsubishivillavarme.se/trygghetsforsakring/
[7] Köp gjorda innan 2018-02-01 gäller 2 års totalgaranti (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.).
[8] 5 års totalgaranti på Toshiba Supreme 25 och 35 samt Toshiba Polar 25 och 35 (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.) Gäller köp gjorda efter 2017-10-12. Till företag gäller alltid endast 2 års materialgaranti.

Totalgaranti

Med totalgaranti menas att om det uppstår fel på själva produkten eller ingående komponenter kommer en installatör och ersätter den trasiga delen. Garantin gäller ej skador orsakade pga handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som tex blixtnedslag eller skadegörelse.

Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning. Det förväntas även att värmepumpen handhas med sunt förnuft för att undvika att skador på pumpen skapas. Läs om Skötsel och Felsökning.

Kompressorgaranti

Kund har rätt att få en ny kompressor skickad till sig, om kunden kan påvisa fel på den befintliga. Kunden ansvarar själv för att den nya kompressorn monteras korrekt. Polarpumpen kan neka kunden en ny kompressor om kunden verkar ha fel, eller att orsaken till felet beror på bristfällig skötsel, bristfällig installation, skadegörelse el. dyl.

Kundens ansvar

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där Polarpumpen inte informerats och i förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts ej. Visar det sig att installatör orsakat felet genom felaktigt montage etc, måste installatören själv stå för denna kostnad. Beror felet däremot på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras besöket. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc. Inga anspråk på kringkostnader kan heller ställas på till exempel förlorad energibesparing etc.

Om du anser att din produkt har ett fel, kan du kontakta oss på vår reklamationsida. Vi tillhandahåller reservdelar då eventuella fabrikationsfel inträffar, förutsatt att de använts normalt och installerats i enlighet med gällande normer.