Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Garantier

Garantier ges utöver vad som stadgas i Konsumentköplagen resp. Köplagen. Om inget annat anges, gäller garantivillkoren både privatpersoner och juridiska personer (såsom organisationer och företag).

Din orderbekräftelse gäller som underlag för garantin; du får inte något separat garantibevis. OBS: vissa varumärken måste registreras hos tillverkaren för att garantin ska gälla. Denna information står på respektive produkt.

För att materialgarantin ska gälla måste luft-luftvärmepumpar, AC (av luft-luftvärmepumpsmodell och luft-vattenvärmepumpar (av packagemodell) installeras av certifierad kylfirma.

  Under förutsättning att installation köps av Polarpumpen: Om installation inte köps av Polarpumpen*:
Adax / 5 års materialgaranti
AquaHeat - Poolvärme / 2 års materialgaranti
AquaHeat - Pooltak / 3 års materialgaranti
AirPatrol - Fjärrstyrning / 1 års materialgaranti
Axitec Solcellspaket [0] 15 års produktgaranti
25 år effektgaranti på minst 85 %
5 års installationsgaranti
5 års garanti på växelriktaren
Bosch - Frånluft 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Bosch - Luft-luft [1] 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Bosch - Luft-vatten [1] 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Climate Control - Fjärrstyrning / 1 års materialgaranti
Climatetech - Fjärrstyrning / 1 års materialgaranti
Clivet - Värmepumpsberedare / 5 års materialgaranti
Clivet - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
ComfortZone - Frånluft [2] 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
CTC - Luft-vatten 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Daikin Bergvärme [3] / 3 års garanti + 3 års trygghetsförsäkring
Daikin - Luft-luft [4] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Dometic - AC / 2 års materialgaranti
Electrolux - AC splitmodell 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Electrolux - AC portabel / 1 års materialgaranti
Fuji - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Fujitsu - AC 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Fujitsu - Luft-luft [5] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Fujitsu - Luft-vatten [5] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
General - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Gullberg & Jansson - Poolvärme / 2 års materialgaranti
Gutepool - Pool [6] / 25 års garanti på stomme. 2 års materialgaranti.
Invest - Luft-luft 3 års totalgaranti 2 års materialgaranti
IVT - Luft-luft 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
IVT - Luft-vatten 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Landskap - Spabad [7] / 3 års produktgaranti
3 år på stommen/ramen
2 år på akrylen (vid läckage/sprickor)
2 år på balboa styrboxen
1 år på resterande delar.
LG - Luft-luft 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
LG - Luft-vatten / 2 års materialgaranti
LVI / 10 års material & fabriksgaranti.
2 års garanti på elektroniska delar
Midea - AC 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Electric - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Electric - Luft-vatten [8] 5 års totalgaranti 5 års materialgaranti
Mitsubishi Electric - AC 2 års garanti 2 materialgaranti
Mitsubishi Heavy Industries - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Mitsubishi Heavy Industries - Luft-vatten 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Nibe - Frånluft För fullständiga garantivillkor:
www.nibe.se/produkter/Garantier--Forsakringar/
/
Nibe - Luft-vatten 3 års totalgaranti 3 års materialgaranti
Nibe - VVB 3 års installationsgaranti 3 års materialgaranti
Panasonic - Luft-luft [9] 3 års totalgaranti. 5 års kompressorgaranti 2 års materialgaranti
Panasonic - Luft-vatten [9] 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Samsung - AC 2 års materialgaranti 2 års materialgaranti
Samsung - Luft-luft 5 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Sharp - Luft-luft 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Ströme - AC / 1 års materialgaranti
Toshiba - Luft-luft [10] 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Toshiba - Luft-vatten 2 års totalgaranti 2 års materialgaranti
Zodiac - Poolrobot / 2 års materialgaranti
     
[0] Garantier gäller alltid under förutsättningen att anläggningen har handskats korrekt. Effektgarantin innebär att panelerna ska producera minst 80 % av sin ursprungliga effekt upp till 25 år.
[1] För beställningar gjorda före 20130101: 6 års trygghetsförsäkring för privatpersoner. 3 års trygghetsförsäkring för juridiska personer.
[2] För Comfortzones frånluftsvärmepumpar lämnar vi 2 års totalgaranti. Dessutom har du som privatperson 4 års garanti genom din hemförsäkring (juridisk person: 3 år). Efter detta kan du förnya 1 år i taget hos ditt försäkringsbolag.
[3] Under förutsättning att installation utförs enligt gällande föreskrifter i landet samt installationsmanualen och att det görs fackmannamässigt. Produkten garantiregistreras inom 30 dagar på www.daikingaranti.se, efter installation.
[4] Daikin SX25 har 2 års totalgaranti under förutsättning att installation köps av Polarpumpen, annars 2 års materialgaranti.
[5] Under förutsättning att installation köpts av Polarpumpen samt garantiregistreras inom 30 dagar på http://af.fgnordic.se/polarpumpen/, efter installation.
[6] Poolen får under inga omständigheter användas utan bärande konstruktion. Garantin gäller inte vid skador som uppstår vid installation eller egna lyft, lutningar i markarbetet eller vid felaktig användning av kemikalier. Garantin täcker inte skador/åverkan som beror på felaktig skötsel av vattenvärden eller för höga vattentemperaturer.
[7] Fråntaget ur produktgarantin är nackkuddar, ozongenerator, termolock, remmar, plastspännen, filter och cirkulationspump då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd.
[8] För köp gjorda innan 2019-11-29 gäller endast 2 års materialgaranti, vid köp utan installation.
Mitsubishi Electric erbjuder dessutom upp till 14 års trygghetsförsäkring, förutsatt att du registrerar din garanti på www.arctic.se/me. Innan den 5-åriga garantin har löpt ut kommer du att få ett erbjudande om att förlänga din trygghet med Mitsubishi Electrics trygghetsförsäkring, som förnyas årsvis upp till 14 år. Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hemförsäkring. Läs mer här https://mitsubishivillavarme.se/trygghetsforsakring/
[9] Köp gjorda innan 2018-02-01 gäller 2 års totalgaranti (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.).
[10] 5 års totalgaranti på Toshiba Supreme 25 och 35 samt Toshiba Polar 25 och 35 (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.) Gäller köp gjorda efter 2017-10-12. Till företag gäller alltid endast 2 års materialgaranti.

Vad är garanti?

En garanti är en typ av extra försäkran till varan eller tjänsten som kan lämnas av en tillverkare och/eller försäljare om att upprätthålla en viss typ av kvalitet och funktion under den avsedda tiden.

Vad är totalgaranti?

Med totalgaranti menas att om det uppstår fel på själva produkten eller ingående komponenter kommer en installatör och ersätter den trasiga delen. Garantin gäller ej skador orsakade p.g.a. handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som t.ex. blixtnedslag eller skadegörelse.

Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning. Det förväntas även att värmepumpen handhas med sunt förnuft för att undvika att skador på pumpen skapas. Läs om Skötsel och Felsökning.

OBS för solceller

För att garantin ska gälla får endast behörig installatör, som Polarpumpen AB utsett packa upp och utföra ändringar på levererat material, om inte speciellt tillstånd givits av Polarpumpen AB eller produktens tillverkare. Det är köparen som ansvarar för att inga obehöriga personer öppnar eller utför ändringar på levererat material.

Vad är kompressorgaranti?

Kund har rätt att få en ny kompressor skickad till sig, om kunden kan påvisa fel på den befintliga. Kunden ansvarar själv för att den nya kompressorn monteras korrekt. Polarpumpen kan neka kunden en ny kompressor om kunden verkar ha fel, eller att orsaken till felet beror på bristfällig skötsel, bristfällig installation, skadegörelse el. dyl.

Vad innebär materialgaranti?

Materialgaranti är en av de vanligaste formerna av garantier som lämnas till en slutkund och innebär ett extra skydd vid produktfel, där köparen under sin garantitid erhåller den defekta delen eller komponenten från säljaren eller tillverkaren.

Montering, utbyte och felsökning av tekniker ingår inte i denna typen av garanti.

Kundens ansvar

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där Polarpumpen inte informerats och i förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts ej. Visar det sig att installatör orsakat felet genom felaktigt montage etc, måste installatören själv stå för denna kostnad. Beror felet däremot på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras besöket. Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc. Inga anspråk på kringkostnader kan heller ställas på till exempel förlorad energibesparing etc.

Om du anser att din produkt har ett fel, kan du kontakta oss på vår reklamationsida. Vi tillhandahåller reservdelar då eventuella fabrikationsfel inträffar, förutsatt att de använts normalt och installerats i enlighet med gällande normer.

Jag fick avslag på min garanti, varför då?

Garantierna gäller under normala förhållanden och förväntningen av konsument och/eller ägare av produkten är att den används med sunt förnuft, under normala förhållanden och att produktens skötsel och-serviceanvisningar efterföljs. Ett fel som uppstår på grund av vanvård eller oaktsamhet kommer inte att repareras på garanti.

Reklamationsrätt - inte samma sak som garanti

När du har köpt en produkt har du alltid genom konsumentköplagen rätt att reklamera varan till säljaren inom tre år, olikt garanti som kan fortsätta längre än tre år.

Reklamationsrätten ger dig som konsument chansen att påpeka för säljaren ett ursprungligt fel på produkten och få hjälp att åtgärda det. Till exempel genom rådgivning, besök och reparation.

Felet skall reklameras till säljaren inom vad man kallar för skälig tid. Alla produkter som reklameras till säljaren inom två månader räknas som skälig tid, men även fall som reklameras efter kan räknas som skälig tid beroende på omständigheterna.

Bevisbördan skiftar beroende på när felet inkom till säljaren. Reklamerar man felet inom sex månader ligger ansvaret hos säljaren.

Reklamerades felet efter sex månader så ligger bevisbördan hos köparen.

Att pröva ett fall med utomstående part

I de fall när man bedömer att oberoende, utomstående part bör få göra ett utlåtande till hur en tvist eller reklamation bör lösas finns hjälp att få av t.ex. Allmänna reklamationsnämnden.

Man bör ta i beaktning att allmänna reklamationsnämnden inte har någon juridisk makt och att alla tvister inte kan avgöras av andra än av svensk domstol.

Här nedan finner du länkar till olika myndigheter och organ gällande reklamation och konsumenträtt.

Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se

Konsumentverket

www.konsumentverket.se

0771-423300