Allmänna villkor för tjänster

Detta är allmänna villkor för våra tjänster. Det finns också specifika villkor för olika typer av installationer, och du måste godkänna dessa krav innan du kan genomföra ditt köp.

Väntetid för installation

Väntetid för installation kan variera beroende på säsong, tillgänglighet och yttre omständigheter som tex väder, strejk, sjukdom. Normal väntetid för installation är 2-5 veckor.

Täckning installatörsnät

I vissa områden har vi ingen eller dålig täckning av installationer. Ibland förändras täckningen i vårt installatörsnätverk snabbt. Vi förbehåller oss därför rätten att annullera köpet av tjänst, om vi av någon anledning inte har möjlighet att utföra denna. Vi kommer att kontakta dig, och du har självklart möjlighet att annullera hela ordern, om du så önskar.

Standardiserade installationer och tjänster

Vi erbjuder standardiserade installationer. För varje installation ingår arbete, material, restid och förberedelser. Specifika villkor och vad som ingår i respektive installation hittar du där du köper installationen. Vid köp av tilläggstjänster från Polarpumpen AB anges vad som ingår i respektive tilläggstjänst. Som kund, ska du ha läst igenom vad som ingår i den installation du har valt. Du har också ansvar för att se till att de förutsättningar som specificeras i installationen uppfylls vid installationstillfället.

Om du behöver något extra

Om du vill ha hjälp med mer än det som ingår i en vanlig standardinstallation, kan du avtala detta direkt med installatör. Polarpumpen AB har inget ansvar för det som avtalas mellan dig och installatör.

Tillstånd

Vi på Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Rotavdrag

Vid en installation har du (privatperson) möjlighet att utnyttja rotavdraget. Du betalar mindre från början och vi ansöker om rotavdrag åt dig.

» Se avsnittet om rotavdrag

Elinstallation

Huruvida elinstallation ingår i installationen specificeras på varje installation. Var noga med att kontrollera vad som ingår i den installation du beställer.

Installation på hög höjd

Vissa produkter kan installeras på en lite högre höjd. I våra standardinstallationer specificeras viken höjd som maximalt ingår som standard. Om du önskar installation på en höjd över maxhöjd, kan du förhandla detta direkt med installatören, mot en extra kostnad. På alla höjder över 3 meter tillkommer dessutom "risktillägg". På arbeten över fyra meter kan skylift behövas, denna kostnad faller på dig som kund, men be gärna installatören om hjälpa att hyra den. Berätta om dina önskemål för installatören innan installationen, så ni kan komma överens om vilka extra förberedelser som krävs och vem som ska göra vad.

Förberedelser för kund

Vilka förberedelser som krävs specificeras för varje installation och det är ditt ansvar som kund att se till att genomföra alla förberedelser som krävs enligt villkor för installation. Om installatören anländer till platsen och inte kan genomföra installationen, debiteras du som kund, en bomkörningsavgift.

Resa och resetillägg

Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Avbokning

Om avbokning sker senare än 24 timmar innan installationen är inbokad kommer du, som kund, att få betala för bomkörning. Du kan även tvingas betala för bomkörning om förutsättningarna för installation inte uppfylls vid installationstillfället och installatören därför inte har möjlighet att utföra den aktuella installationen.

OBS: medan Corona-viruset härjar i Sverige är det viktigt att du avbokar din installation vid minsta symptom på luftvägsinfektion. Vi vill inte utsätta våra installatörer för några risker. Skulle installatören komma hem till dig och det visar sig på plats att ni är sjuka, kommer du som kund få betala för bomkörning. Vi håller oss uppdaterade runt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer att anpassa våra villkor efter de senaste direktiven.