Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor

F-gasförordningen

F-gasförordningen (EU/517/2014)kräver att vissa av våra produkter installeras av en certifierad kyltekniker. Det handlar om produkter där en köldmediekrets sluts vid installationen.

Om du köper installation utav oss

Om du väljer att köpa installationen utav oss, garanterar vi att kylfirman är certifierad i enlighet med lagen.

Om du inte köper installation utav oss

Om du väljer att själv hitta en installatör till din värmepump, måste du som kund bevisa att installationen utförs av ett certiferat företag. Vi levererar inte denna typ av produkter innan du som kund har delgett oss ett certifikatsnummer.

Vilka produkter gäller detta?

Kravet att installation utförs av certifierad kyltekniker gäller produkter där köldmediekretsen sluts vid installationen:

  • Alla luft-luftvärmepumpar
  • Luft-vattenvärmepumpar av split-modell (köldmedium mellan innedel och utedel)
  • All AC av modellen split-aggregat (fast installerad)

Vad står det i f-gasförordningen?

I F-gasförordningen står att "Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat."

» Läs mer hos kemikalieinspektionen