Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Vardagar 08-17

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
0770 - 777 600

Kundservice

Vardagar 09-16

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
0770 - 777 600
Mina Sidor

Vattenreningslexikon

Här hittar du lexikon över ord och termer som förknippas med vattenarenare och vattenrening. Lär dig det mesta inom området för att kunna göra kloka val.

A

Ackrediterat laboratorium  är ett kvalitets- och kompetenssäkrat laboratorium dit man kan skicka och beställa till exempel vattenanalyser för att undersöka sitt dricksvatten. Det är Swedac som tar beslut om vilka laboratorier som får stämpeln ISO 15189, vilken står för kvalitetssäkrat medicinskt laboratorium.
Antibiotikaresistens kallas det när bakterier utvecklat ett motstånd mot antibiotika. Det klassas som ett allvarligt folkhälsoproblem överallt i världen.

 

Bräckt vatten är det när det är både är sött och salt. Sjö och hav möts och skapar ett mellanting. Inte ett hav, men heller inte en sjö. Östersjön är ett exempel på ett vatten som har bräckt vatten.

C

 

D  

 

Egen brunn innebär att du själv tar hand om ditt vatten och ansvarar för allt vattenflöde i huset. Har man egen brunn påverkas det ofta av årstid och väder, både vattenmängd och mängden bakterier som kan finnas i den.

F

 

G

Grundvatten är det vatten man hittar i berggrunder, i hål- och tomrum i jord eller i berg. Skapas av regn och smältvatten som rinner ner i håligheterna.
Grävd brunn är vanligt där grundvattnet är av god kvalitet och tillgången stor. Den går inte lika djupt som en djupborrad borr och innehåller lägre halter av salter och metaller.

H

 

I

 

 

K

Klor är en halogen som ofta används som desinfektionsmedel eftersom det har förmågan att döda bakterier. Förekommer ofta i badhus och i små mängder i vårt dricksvatten.
Kommunalt vatten är det vatten de flesta är anslutna till som inte har en egen brunn och där vårt tappvatten kommer ifrån. Varje kommun ansvarar för att rent vatten ska förses till varje enskilt område.
Koliforma bakterier finns i grundvattnet och på alla ytor. Det orsakas av fekalier från djur och människor och kan finnas i avlopp. De är ofarliga i sig, men kan leda till att andra bakterier från samma bakteriefamilj börjar växa och kan påverka dricksvattnet så att den som dricker får magproblem, kräkningar och illamående.

L

 

M

 

N

 

 

PFAS är ett samlingsnamn för olika industriellt tillverkade kemikalier, som finns i bland annat brandskum, regnkläder och stekpannor. I dagsläget finns nästan 5000 olika sorters PFAS som påverkar människa och miljö.
Här kan du läsa mer om PFAS.
Ph värdet är ett mått på hur surt eller basiskt vattnet är. Rent vatten ska ligga på ett värde runt 7. Lägre än så räknas det som surt, och högre än 7 räknas som basiskt.

Q

 

R  

Reverse Osmosis är en vattenreningsprocess, också beskrivet som RO i många sammanhang. Genom ett yttre tryck låter man vattenmolekyler vandra genom ett semiperiabelt membran, ett slags filter. Effekten blir att de renade vattenmolekylerna kommer ut på ena sidan och jonerna stannar på den andra.
Råvatten kallas det vatten som kommer in till vattenverken, vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Sandfilter används som en del av reningsprocessen under vattenrening, främst för att fånga upp mindre partiklar. Det är en del av reningsprocessen både när det kommer till att rena både pool och dricksvatten.
SuperiorOsmosis teknik är en teknik utvecklad av vattenreningsföretaget Bluewater, vilket renar vattnet med en otroligt effektivitet tack vare ett extra filter man tillför i vattenreningsprocessen.
Läs mer om SuperiorOsmosis här.

T

TDS mätare, eller Total Dissolved Solids, är ett mätverktyg för vatten där man undersöker antal lösta ämnen i vattnet, som till exempel salter, vilket ger en indikation på hur vattnet mår. Används för pooler, akvarium, dricksvatten, med mera.
Tappvatten är vårt dagliga vatten som kommer från kranarna i vår bostad.

UV-filter i samband med vattenrening handlar till stora delar om att man använder UV-filter som en del av den filtrering som görs vid vattenrening.

Vattenanalys är en mer omfattande prövning av ditt vatten, detta skickas ofta in till ett ackrediterat laboratorium. Har man egen brunn är det särskilt viktigt att man då och då gör en vattenanalys av sitt dricksvatten.
Vattenprov är en form av hemtest för ditt vatten som testar halter av bakterier och mikroorganismer. Det finns olika vattentester för olika behov.
Här hittar du vattentest för hemmabruk
Vattenrenare är apparater tillverkade för att rena vattnet i din bostad eller lokal.
Se våra vattenrenare här
Vattenreningsverk är de reningsverk där det kommunala vattnet renas. I Sverige finns ungefär 1750 aktiva vattenverk.

W

 

X

 

Y  

Ytvatten är det vatten man hittar i sjöar, hav, våtmarker och vattendrag, som till exempel åar.

Z

 

Å

 

Ä

  

Ö