Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

10 snabba svar om luftvärmepumpar

Vad är en luftvärmepump?

En luftvärmepump är en värmepump som utvinner värme ur utomhusluften för att sprida den inomhus. Det finns i huvudsak två olika sorters luftvärmepumpar; Luft-luft värmepump och Luft-vatten värmepump. Dessa två skiljer sig till hur värmen sprids inomhus. Den förstnämnda (luft-luft) sprider värmen via fläkt i inomhusluften. Den sistnämnda (luft-vatten) sprider värmen via ett vattenburet system.

Vad är fördelarna med luftvärmepump?

  • Låg investeringskostnad
  • Lätt hantering och skötsel
  • Enkel installation
  • Goda besparingsmöjligheter

Vad är COP-värde?

COP står för Coefficient of Performance och mäter en värmepumps värmeeffektivitet. COP beskrivs med en siffra som uttrycker ”växelkursen” från driftsenergi till utvunnen värmeenergi inomhus.

Ex. COP = 4,51 kW elektricitet * 4,5 (COP) = 4,5 kW utvunnen värme

Olika värmepumpar har olika COP-värde, och oftast mäts detta i +7°C utomhus och +20°C inomhus. Ett högt COP innebär en hög förväntad besparing. 

Vilken värmepump är bäst?

Olika värmepumpar har olika fördelar men de allra flesta fungerar väldigt lika. Tänk på att välja ett välkänt märke med tillgängliga reservdelar. Vissa värmepumpar har fått utmärkelse såsom Bäst-i-Test eller P-certifiering hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dessa utmärkelser kan ge en indikation om vilken värmepump som bör kunna anses vara ett säkert val. Läs mer om certifieringar och vilka värmepumpar som har certifiering.

Varför pratas det om Norden-anpassade värmepumpar?

Vissa pumpar på den nordiska marknaden är direktimporterade från södra Europa. Dessa maskiner är tillverkade för att fungera som luftkonditionering och fungerar inte när det är kallt utomhus. Polarpumpens värmepumpar är Norden-anpassade från fabrik vilket betyder att de är försedda med specialanpassade originalkomponenter, samt att de utför korrekta avfrostningscykler.

Hur stor värmepump ska man ha?

Ett antal huvudfaktorer spelar in för att kunna tala om dimensionering; uppvärmningsyta, planlösning och hur mycket värme som smiter ut från huset.

Med normal takhöjd (2.20-2.40m), relativt öppen planlösning, bra isolering (ca. 40cm i vägg, ca. i 50-60cm tak) och täta fönsterglas (3-glas) kan vara lagom med att få in 40 Watt värme per kvadratmeter (40W/m²) vad gäller luft-luft värmepump. Gällande luft-vatten värmepump är det lite mer komplext då olika hushåll även förbrukar olika mycket tappvatten, samt att vatten är ett trögare material att värma. Utgå ifrån att det behövs cirka 50 Watt värme per kvadratmeter (50W/m²) (1000 W = 1 kW).

Varför underhållsvärme?

Underhållsvärme tillåter möjlighet till extra besparing i t.ex. fritidsbostad och garage under perioder då rumstemperatur inte är nödvändigt. Underhållsvärme innebär att du kan ställa in termostaten på temperaturer så låga som +5°C inomhus (olika temperaturer för olika märken). Daikins luftvärmepumpar erbjuder dessutom generellt steglös uppvärmning på sina luftvärmepumpar; du slipper välja mellan olika läge för underhållsvärme och värme, utan ställer bara in den temperatur du önskar.

Hur mycket kan man spara?

Hur mycket du kommer att spara beror helt på fallets specifika omständigheter; allt ifrån aktuell uppvärmning, elpriser, klimat och husets beskaffenhet till investeringsfinansiering har betydelse. Generellt kan det sägas att det med en luft-luft värmepump går att spara upp till 50 % av uppvärmningskostnaden, och med en luft-vatten värmepump upp till 60 % av uppvärmningskostnaden. 

Besparing med värmepump

Hur fungerar ROT-avdrag?

ROT-avdraget görs på 30 % av arbetskostnaden för diverse tjänster i hemmet, såsom t.ex. installation av värmepump. För att utnyttja ROT-avdraget vid köp av installation hos Polarpumpen behöver vi kundens (tillika fastighetägarens) personnummer samt fastighetsbeteckningen för den fastighet där värmepumpen ska installeras. Ansökan sker enligt fakturamodellen, vilket betyder att allt administreras av Polarpumpen. Kunden betalar helt enkelt endast in det redan reducerade beloppet. För att ROT-avdraget ska beviljas krävs det att fastigheten är äldre än 5 år och att samma person inte har gjort avdrag om mer än 50 000 kronor under samma kalenderår.