Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

10 snabba svar om luftvärmepumpar

Vad är en luftvärmepump?

Vad är en luftvärmepump?

En luftvärmepump är en värmepump som utvinner värme ur utomhusluften för att sprida den inomhus. Det finns i huvudsak tre olika sorters luftvärmepumpar; luft-luft värmepump, luft-vatten värmepump och frånluftsvärmepump. Skillnaden mellan dem är vad de har som energikälla och hur värmen sprids inomhus. Luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften. Den förstnämnda (luft-luft) sprider värmen via fläkt i inomhusluften; den sistnämnda (luft-vatten) sprider värmen via ett vattenburet system. En frånluftsvärmepump sprider också värmen via det vattenburna systemet, men hämtar värmen från ventilationsluften.

Så fungerar en luftvärmepump

fördelar

Vad är fördelarna med luftvärmepump?

  • Låg investeringskostnad
  • Lätt hantering och skötsel
  • Enkel installation
  • Goda besparingsmöjligheter
Vad är COP-värde?

Vad är COP-värde?

COP står för Coefficient of Performance och mäter en värmepumps värmeeffektivitet. COP beskrivs med en siffra som uttrycker ”växelkursen” från driftsenergi till utvunnen värmeenergi inomhus.
Ex. COP = 4,51 kW elektricitet * 4,5 (COP) = 4,5 kW utvunnen värme
Om inget annat anges finns en standard för varje värmepump när COP-värdet mäts. För en luft-luftvärmepump är standard +7°C utomhus och +20°C inomhus. Ett högt COP innebär en hög förväntad besparing. Ofta anges COP-värde även för mer relevanta utomhustemperaturer.

Mer om COP-värde

Vilken värmepump är bäst?

Vilken värmepump är bäst?

Olika värmepumpar har olika fördelar men de allra flesta fungerar väldigt lika. Tänk på att välja ett välkänt märke med tillgängliga reservdelar. Vissa värmepumpar har fått utmärkelse såsom Bäst-i-Test eller P-certifiering hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dessa utmärkelser kan ge en indikation om vilken värmepump som bör kunna anses vara ett säkert val.
De bästa luftvärmepumparna

En Norden-anpassad luftvärmepump är anpassad för svenskt klimat.

Varför pratas det om Norden-anpassade värmepumpar?

Vissa luftvärmepumpar på den nordiska marknaden är direktimporterade från södra Europa. Dessa maskiner är tillverkade för att fungera som luftkonditionering och fungerar inte när det är kallt utomhus. Polarpumpens värmepumpar är Norden-anpassade från fabrik vilket betyder att de är försedda med specialanpassade originalkomponenter, samt att de utför korrekta avfrostningscykler.

storlek

Hur stor värmepump ska man ha?

Ett antal huvudfaktorer spelar in för att kunna tala om dimensionering; uppvärmningsyta, planlösning och hur mycket värme som smiter ut från huset.

Med normal takhöjd (2,20-2,40 m), relativt öppen planlösning, bra isolering (ca. 40 cm i vägg, ca. i 50-60 cm tak) och täta fönsterglas (3-glas) kan vara lagom med att få in 40 Watt värme per kvadratmeter (40 W/m²) vad gäller luft-luft värmepump.

Mer om storlek och kapacitet

Underhållsvärme är bra i sommarstugan under höst, vinter och vår.

Varför underhållsvärme?

Underhållsvärme tillåter möjlighet till extra besparing i t.ex. fritidsbostad och garage under perioder då rumstemperatur inte är nödvändigt. Underhållsvärme innebär att du kan ställa in termostaten på temperaturer så låga som +5°C inomhus (olika temperaturer för olika märken). Daikins luftvärmepumpar erbjuder dessutom generellt steglös uppvärmning på sina luftvärmepumpar; du slipper välja mellan olika läge för underhållsvärme och värme, utan ställer bara in den temperatur du önskar.

Mer om underhållsvärme

Hur mycket kan man spara?

Hur mycket kan man spara?

Hur mycket du kommer att spara beror helt på fallets specifika omständigheter; allt ifrån aktuell uppvärmning, elpriser, klimat och husets beskaffenhet till investeringsfinansiering har betydelse. Generellt kan det sägas att det med en luft-luft värmepump går att spara upp till 50 % av uppvärmningskostnaden, och med en luft-vatten värmepump upp till 60 % av uppvärmningskostnaden. Mer om besparing

Rotavdrag när hantverkare installerar.

Hur fungerar ROT-avdrag?

ROT-avdraget görs på 30 % av arbetskostnaden för diverse tjänster i hemmet, såsom t.ex. installation av värmepump. För att utnyttja ROT-avdraget vid köp av installation hos Polarpumpen behöver vi kundens (tillika fastighetägarens) personnummer samt fastighetsbeteckningen för den fastighet där värmepumpen ska installeras. Ansökan sker enligt fakturamodellen, vilket betyder att allt administreras av Polarpumpen. Kunden betalar helt enkelt endast in det redan reducerade beloppet. För att ROT-avdraget ska beviljas krävs det att fastigheten är äldre än 5 år och att samma person inte har gjort avdrag om mer än 50 000 kronor under samma kalenderår.

Mer om rotavdrag

certfierad installatör vid värmepumpsinstallation

Måste jag ha en certifierad installatör?

Ja, enligt svensk lag måste du ha en certifierad installatör. Detta eftersom de köldmedier som hanteras vid installationen kan ge stora utsläpp av växthusgaser om de inte hanteras på rätt sätt. En certifierad installatör är utbildad i att hantera köldmedium och har genomgått kunskapsprov för att få sin certifiering. Om du köper din installation utav oss, får du sjävklart en certifierad installatör. Du väljer enkelt till installation inne på varje produkt.Mer om vad som gäller runt f-gas