Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Handhavande luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump beskrivs ofta som mer eller mindre underhållsfri och det är faktiskt nästan helt sant. Luft-vattenvärmepumpen kräver mycket lite underhåll.

Rensa filter

Luft-vattenvärmepumpens filter bör rensas med jämna mellanrum. Efter installationen kan detta krävas ganska tätt. Börja med runt en gång i veckan, för att sedan trappa ned. Har du ett separat magnetfilter, ska detta tömmas med jämna mellanrum.

Avlufta systemet

Det är också viktigt att det vattenburna värmesystemet är avluftat. Om det är luft i systemet, kan inte det varma vattnet komma åt. Efter installationen är det särskilt viktigt att se till att all luft i systemet kommer ut.

Kontrollera

Med jämna mellanrum, bör du kontrollera att din luft-vattenvärmepump och värmesystemet fungerar som det ska.

  • Rätt tryck i tanken
  • Cirkulationspumpen fungerar
  • Termostaterna

Ta hand om utedelen

Luft-vattenvärmepumpens utedel kräver lite underhåll. Eftersom utedelen hämtar energi från luften är det viktigt att inte luftintaget täpps till av exempelvis löv eller snö.

Smältvatten som rinner ner på pumpen kan orsaka skador, om det fryser på. Borsta bort snö som ligger ovanpå och överväg att skydda värmepumpen med ett tak, om det droppar smältvatten från taket.

Vid avfrostning kan det komma ganska mycket vatten ur värmepumpens utedel. Detta vatten måste kunna rinna undan ordentligt, alternativt samlas upp och tömmas på lämplig plats.