Sveriges största installatörsnät
prisjakt stjärnor4,6
Delbetalning med Svea

Använda bergvärmepump

Bergvärmepumpar marknadsförs ofta som underhållsfria och det är nästan sant. Det är i alla fall inte mycket underhåll som krävs.

Rengör smutsfilter

Bergvärmepumpens filter bör rensas med jämna mellanrum. Direkt efter installationen kan du behöva rensa filtren lite tätare. En rekommendation är att börja med ca en gång varje vecka, för att sedan trappa ned efter hand. Om du har ett separat magnetitfilter, ska detta tömmas med jämna mellanrum.

Gör så här:

 1. Stäng av bergvärmepumpen.
 2. Lokalisera smutsfiltret.
 3. Stäng vattenventilen.
 4. Öppna smutsfiltrets gängade täcklock, med hjälp av en skiftnyckel.
 5. Det rinner ut lite vatten och det är helt normalt.
 6. Avlägsna låsringen, med hjälp av en tång.
 7. Ta ut filterkorgen.
 8. Rengör filterkorgen.
 9. Sätt tillbaka filterkorgen, låsringen och täcklocket.
 10. Öppna vattenventilen långsamt och säkerställ att det inte läcker vatten.

Avlufta värmesystemet

Det vattenburna värmesystemet kan behöva avluftas ibland. Finns det luft i systemet, kan det varma vattnet inte göra sitt jobb. Nära efter installationen, kan du behöva avlufta extra mycket, även om installatören också har gjort det.

Kontrollera

Med jämna mellanrum, bör du kontrollera att din bergvärmepump och värmesystemet fungerar som det ska.

Kontrollera följande:

 • Rätt tryck i tanken och värmesystemet
 • Cirkulationspumpen fungerar
 • Termostaterna