Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Installation av värmepumpsberedare

Vi kan hjälpa dig att installera din värmepumpsberedare.

Välj till installation på produkten

På de produkter där vi erbjuder installation, väljer du enkelt till installation inne på produkten. Det är bara att välja vilken installation som passar dig. Här kan du också välja om du vill ha någon tilläggstjänst, för att få installationen mer anpassad efter ditt hus' förutsättningar.

Vi installerar i hela Sverige

Polarpumpen är en rikstäckande e-butik; självklart installerar vi också våra produkter i hela landet. Vi har valt ut kompetenta installatörer i hela landet och erbjuder standardiserade lösningar för installation i just ditt hus.

Vem kan installera en värmepumpsberedare?

En värmepumpsberedare använder värmepumpsteknik, men som regel är köldmediekretsen sluten, vilket innebär att det inte krävs en certifierad kyltekniker för installationen. Vi rekommenderar att du anlitar en tekniker för att installera värmepumpsberedare.

Värmepumpsberedarer värmer tappvatten, men de kan hämta energin från olika källor - exempelvis utomhusluft, frånluft eller luften i rummet. Vilken energikälla man använder sig av påverkar hur installationen går till.