Fri frakt vid installation
Installerar i hela landet
Endast certifierade installatörer

Kunskapsbank för varmvattenberedare

En bra varmvattenberedare kan spara mycket pengar. Här har vi samlat information runt varmvattenberedare, så att du som vill kan läsa på lite extra.

Välja varmvattenberedare

Det finns många olika sorters varmvattenberedare och de passar olika behov och förutsättningar. Uppvärmning av tappvarmvatten påverkas av hur huset värms upp. Vid vattenburen uppvärmning ger värmekällan vanligen värme till både huset och tappvattnet. Vid luftburen uppvärmning krävs istället en seperat varmvattenberedare med egen varmvattenproduktion. Dessutom finns det enklare alternativ för den som bara behöver lite varmvatten, exempelvis i en sommarstuga.

Valet av storlek på varmvattenberedare står vanligtvis mellan 200 liter eller 300 liter. Oftast räcker det med 200 liter, men ibland kan det vara bra med lite mer. I sommarstugor och fritidshus kan det räcka med en mindre modell. Det är också viktigt med ett passande korrosionsskydd och legionellaskydd.

Installation

Det är viktigt att installationen av din varmvattenberedare är korrekt. Med rätt kompetens får du en trygg och säker installation.

Läs mer:

Installation av varmvattenberedare

Handhavande

Genom att sköta din varmvattenberedare på rätt sätt håller den längre och skyddar huset från de eventuella skador som kan uppstå om inte varmvattenberedaren sköts om på rätt sätt.

Här hittar du mer information

Handhavande